#100TCreative Mücadelesi - Resmi Kurallar

16.10.2020
Fortnite Ekibi

RESMİ KURALLAR

100 THIEVES X FORTNITE KREATİF MÜCADELESİ 

KATILMAK VEYA KAZANMAK İÇİN HİÇBİR SATIN ALMA GEREKLİ DEĞİLDİR.  

UYGUNLUK: 100 THIEVES X FORTNITE KREATİF MÜCADELESİ ("MÜCADELE") SADECE 13 YAŞINDA VEYA DAHA BÜYÜK ŞAHISLARA AÇIKTIR. QUEBEC'TE, BREZİLYA'DA, İTALYA'DA VE YASAK OLDUĞU YERLERDE GEÇERSİZDİR. REŞİT OLMAYAN UYGUN KİŞİLERİN KATILMAK İÇİN EBEVEYN VEYA YASAL VASİLERİNİN İZNİ BULUNMALIDIR. Epic Games Inc'in ("Sponsor") çalışanları, yetkilileri, yöneticileri, temsilcileri, ajansları (Sponsor'un hukuk, reklam ve tanıtım ajansları da dahil olmak üzere), bu kişilerin aile üyeleri (nerede yaşadıklarına bağlı olmaksızın eş, anne, baba, kardeş, çocuk, amca, dayı, teyze, hala, yeğen, büyükanne, büyükbaba ve evlilik yoluyla edinilen akrabalar), birlikte yaşadıkları kişiler (kan bağı olup olmadığına bakılmaksızın), Mücadele'nin yapımı ve yönetimiyle, Sponsor'un yan kuruluşlarıyla ve Sponsor'a bağlı kuruluşlarla ilişkili kişiler ya da kurumlar bu Mücadele'ye katılamaz. Katılımcılar (ve reşit olmayan uygun kişilerin durumunda ebeveynleri veya yasal vasileri) katılım göstererek bu Resmi Kurallara ve Sponsor'un ve/veya jürinin Mücadele'yle ilişkili konularda bağlayıcı ve nihai olacak kararlarını kabul ederler. Mücadele, tüm geçerli federal, bölgesel ve yerel yasalara ve eyalet yasalarına tabidir.

MÜCADELE SÜRESİ: Mücadele, 24 Kasım 2020 Türkiye saati ile ("TSİ") saat 18.00'de başlayacak ve 1 Aralık 2020 TSİ 18.00'de sona erecektir ("Mücadele Süresi").

KATILIM ŞARTLARI:  Mücadele Süresi sırasında katılım sağlamak için Fortnite karakterinizin (en şık Fortnite tarzıyla) Fortnite Kreatif öne çıkan eserler merkezinde ("Merkez") bir ekran görüntüsünü veya videosunu #100TCreative etiketiyle, @100Thieves ve @FNCreate hesaplarından bahsederek Tweet atın ("Başvuru"). Bu Başvuru için elli (50) üzerinden puanlanacaksınız. Başvuru'nuz için şu şekillerde ek puan (20) kazanabilirsiniz:

 • 50 Puan: Yaratıcılık
 • Gönderinizde benzersiz ve ilginç bir ekran görüntüsü bulundurun.
 • Sosyal medya gönderinizde zekice, mizahi ve eğlenceli bir yazı bulundurun.
 • 10 Puan: Grup Kurun
 • Başvuru Fortnite'taki bir veya daha fazla arkadaşınızı içerdiğinde geçerlidir.
 • 10 Puan: Fortnite'ta Görüntülü Sohbet
 • Başvuru'nuzda sizin ve arkadaşlarınızın yeni Fortnite Görüntülü Sohbet özelliğini kullanırken Merkez'i deneyimlediğini gösteren bir video bulunduğunda geçerlidir.

Başvuru'nuzun uygun sayılması için Twitter hesabınızın "herkese açık" olacak şekilde ayarlanmış olması gerekir. Twitter hesabınız yoksa Twitter hesabı kurmak ücretsizdir. İlgili tüm Twitter kuralları geçerlidir. Mücadele Süresi'nin sona ermesinin ardından istediğiniz zaman hesabınızı tekrar "özel" olarak ayarlayabilirsiniz.

Kişi başına bir (1) Başvuru ile sınırlıdır. Başvuruların uygun sayılması için Mücadele Süresi'nin sonundan önce gönderilmeleri gerekir. Yazılım, makro veya diğer otomatik yöntemlerle ya da başvuru sürecini bozan yöntemlerle üretilmiş Başvurular geçersizdir. Belirtilen sınırın üzerine çıkan Başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru sınırını aşmak amacıyla birden fazla Twitter hesabı, e-posta adresi, kimlik veya cihaz ile belirtilen sayıdan fazla Başvuru gönderemezsiniz. Hileli yöntemler kullanır veya başka herhangi bir şekilde bu Resmi Kuralları aşmaya çalışırsanız Başvuru'nuz geçersiz sayılabilir. Sponsor, Başvuruların yegâne sahibi olur.

BAŞVURU SINIRLAMALARI: Başvuru şu içerikleri içeremez ve Başvuru'nun şu niteliklerdeki içerikleri içermediğini beyan ve garanti edersiniz:

 • Herhangi bir şahıs veya tüzel kişinin telif haklarını, ticari markalarını, gizlilik veya tanıtım haklarını, fikri mülkiyet veya diğer haklarını ihlal eden;
 • Cinsel içerikli veya açık saçık; herhangi bir etnik gruba veya ırk, cinsiyet, din, meslek veya yaş grubuna yönelik gereksiz derecede şiddet veya aşağılama içerikli; küfür veya pornografi içerikli; çıplaklık içerikli;
 • Alkolü, yasadışı uyuşturucuları, tütünü ve ateşli silahları/diğer silahları veya bunların kullanımını teşvik eden; güvensiz veya tehlikeli görülebilecek eylemleri teşvik eden; herhangi bir siyasi amaç veya mesajı tanıtan;
 • Müstehcen veya hakaret içerikli; herhangi bir tür nefreti veya nefret grubunu teşvik eden; 
 • Kendinizin veya bir başkasının gönderdiği başka bir Başvuru'yu kopyalar gibi görünen;  
 • Sponsor'u, ürünlerini, hizmetlerini, başka kişileri veya şirketleri karalayan ya da bunlar hakkında yanlış beyan veya kötüleyici ifadeler içeren;
 • İzin gerektiği ölçüde izinsiz şekilde başkalarına ait ticari marka, logo veya ticari sunuş şekli (örn. ayırıcı nitelikte paketler ya da binaların dış veya iç görünümleri) içeren; 
 • İnternet sitelerinde, televizyonda, filmlerde veya başka ortamlarda yayınlanmış müzik, söz, diyalog, fotoğraf, heykel, tablo veya diğer sanat eserleri dahil olmak üzere izin gerektiği ölçüde izinsiz şekilde telif hakkıyla korunan içerikler içeren;
 • İzin gerektiği ölçüde izinsiz şekilde ünlüler ve/veya diğer tanınan veya özel, yaşayan veya ölmüş kişiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak kişilere ait kişi isimleri, tasvirleri, e-posta adresleri, açık adresler veya diğer kişisel belirtileri barındıran malzemeler içeren; 
 • Sponsor'un ilişkilendirilmek istediği olumlu görsellerle ve/veya iyi niyetle uyumsuz ifadeler veya görseller kullanan veya
 • Geçerli herhangi bir yasa, kural veya düzenlemeyi ihlal eden içerikler.

Katılımcıların gönderdikleri Başvurular kendi eserleri olmalıdır. Sponsor, yegâne takdir yetkisi kendisinde olmak üzere bu Resmi Kurallara uymadığını belirlediği herhangi bir Başvuru'yu diskalifiye etme ve böylesi Başvuruları kaldırma veya katılımcıdan Başvuru'yu kaldırmasını isteme hakkını saklı tutar.

TANINAN HAKLAR:  Bir Başvuru gönderen katılımcı (ve eğer reşit olmayan uygun bir kişiyse ebeveyni veya yasal vasisi) Sponsor'a, Sponsor tarafından görevlendirilen kişilere/kurumlara, haleflerine, Sponsor'un lisansla yetkilendirdiklerine ve belirlediklerine (birlikte "Lisanslı Taraflar" olarak anılacaktır) Başvuru'yu ve barındırdığı tüm unsurları kısmen ya da tamamen, tek başına ya da başka herhangi bir malzemeyle beraber kopyalaması, dağıtması, göstermesi, sergilemesi, yararlanması, icra etmesi, düzenlemesi, işlenme eserlerini üretmesi ve başka şekillerde kullanması için sınırsız, kalıcı, geri alınamaz, atanabilir, telifsiz ve tamamen ödenmiş lisans verir ve katılımcının isminin, kullanıcı adının, ikamet ettiği şehrin ve eyaletin/ilin, sesinin, profil fotoğrafı dahil ancak bununla sınırlı olmadan görselinin ve/veya tasvirinin Mücadele Süresi öncesinde, sırasında veya sonrasında herhangi bir ortamda, bütün dünyada, daimi olarak ve kanunlar tarafından özellikle yasaklanmadığı takdirde bir maddi karşılık ödemeden ya da önceden onay almadan ancak sadece Mücadele'nin tanıtımıyla ilişkili olmak kaydıyla tanıtım amaçlı kullanma hakkını verir. Katılımcı, aşağıda tanımlandığı şekliyle Sorumlu Tutulmayan Tarafların, Başvuru'nun üçüncü taraflar tarafından izinsiz kullanımından sorumlu olmadığını kabul eder.

KAZANANIN BELİRLENMESİ: Mücadele Süresi'nin sona ermesinin ardından tüm uygun Başvurular incelenir ve puan verilir. En yüksek puanı alan on beş (15) Başvuru'yu gönderen katılımcılar, muhtemel kazananlar olarak değerlendirilir (ve her biri "Kazanan Katılımcı" olarak anılır). Beraberlik durumunda berabere kalan tüm Başvurular dahilinde gönderilen Yazılar yetkili hakemlerce değerlendirilerek şu eşit ağırlıktaki kriterlere göre muhtemel Kazanan Katılımcılar belirlenir: (1) Yaratıcılık, (2) Mizah, (3) Eğlence Unsuru. Sponsor'un ve hakemlerin tüm kararları nihai ve bağlayıcıdır. Sponsor herhangi bir Başvuru için hakem puanlarını açıklamaz.

KAZANANLARA BİLDİRİM: Her muhtemel Kazanan Katılımcı, Mücadele Süresi'nin sona ermesinin ardından yetmiş iki (72) saat içerisinde veya Sponsor tarafından böylesi bir bildirim için makul görülen bir sürede Twitter üzerinden bir direkt mesaj yoluyla bilgilendirilir. Sponsor'un resmi bir şekilde bildirmesinden sonra, muhtemel Kazanan Katılımcı, uygunluğunun doğrulanması amacıyla aşağıda tanımlandığı şekliyle İbraname dahil olmak üzere, Sponsor tarafından talep edilen herhangi bir bilgi veya materyali yanıtlamak ve sağlamak için bu bildirimin gönderildiği tarihten itibaren kırk sekiz (48) saate sahiptir. Muhtemel Kazanan Katılımcı bu tür bir cevabı, Sponsor'un bildiriminin gönderildiği platform üzerinden ya da Sponsor'un kendi tercihine göre bildirimde belirtilen başka bir e-posta adresine veya başka bir platform üzerinden iletmelidir.

Sponsor'un teslim alma tarihi, muhtemel bir Kazanan Katılımcı'nın bu bölümde belirtilen son teslim tarihlerine uyması konusunda belirleyici olacaktır.  Böylesi bir katılımcının herhangi bir bildirim veya materyale veya bilgi talebine zamanında yanıt vermemesi, sözkonusu muhtemel Kazanan Katılımcı'nın diskalifiye olmasıyla sonuçlanabilir ve bu durumda katılımcı, Mücadele ile bağlantılı herhangi bir ödül kazanamaz. Bu gibi durumlarda, Sponsor ilgili Mücadele Süresi'nde gönderilen diğer nitelikli başvurular arasından en yüksek skora sahip sonraki Başvuru'yu alternatif bir muhtemel Kazanan Katılımcı olarak seçebilir. Yalnızca üç (3) alternatif Kazanan Katılımcı seçilir, bunun ardından ödül sahipsiz kalır.

Ayrıca Kazanan Katılımcılara Ödül Kabulü ve İbraname Formu ("İbraname") gönderilecektir. Yürürlükteki yasalarla kısıtlanmadıkça, bir Kazanan Katılımcı'nın bu bölümde belirtilen teslim tarihine kadar İbraname'yi doldurması ve göndermesi gerekmektedir.

Sponsor, bir Kazanan Katılımcı'nın adına, geçerli yedekleme stopaj oranlarını kullanarak veya yasa ya da antlaşma gerektirdiğinde vergi ödemelerini kesebilir. Fakat, her Kazanan Katılımcı, Mücadele'yi kazandığı için Sponsor'dan aldığı ödülle ilgili tüm vergilerden kendisi sorumludur. Kazanan Katılımcıların (a) Sponsor'un istediği şekilde bankacılık bilgilerini ve (b) doldurulmuş W-9, W-8BEN veya W-8BENE vergi ibranameleri ile gerekli olması halinde ABD veya yabancı Vergi Kimlik Numaralarını durumlarına bağlı olarak uygun olduğu şekilde Sponsor ile paylaşması gerekecektir. Eksik, yanlış veya güncel olmayan ödeme veya vergi bilgilerinden kaynaklanarak herhangi bir Mücadele ödülünün ulaştırılmasına engel olan hatalardan Sponsor sorumlu tutulamayacaktır. Bir Kazanan Katılımcı'nın, Mücadele ile ilgili olarak vergiler konusunda herhangi bir sorusu olduğunda, kendi vergi danışmanıyla iletişime geçmesi rica olunur.

ÖDÜLLER VE TAHMİNİ PERAKENDE DEĞERLERİ ("TPD"): 1. Sıra: Bir (1) özel deri çanta; bir (1) RAHATSIZ ETMEYİN işareti; bir (1) Çıkartma Özelleştirme Seti; bir (1) Premium Day One Rozeti; bir (1) Markalı Astro Kulaklığı (PS5); iki (2) Mavi Gazoz Bardağı; bir (1) 100 Thieves kapüşonlusu, bir (1) 100 Thieves tişörtü, bir (1) 100 Thieves şapkası ve bir (1) 100 Thieves anahtarlığı (TPD: 1.587,28 ABD Doları). 2. – 3. Sıra: Bir (1) Çıkartma Özelleştirme Seti; bir (1) RAHATSIZ ETMEYİN işareti: bir (1) Premium Day One Rozeti; bir (1) Markalı Astro Kulaklığı (PS5); iki (2) Mavi Gazoz Bardağı; bir (1) 100 Thieves kapüşonlusu ve bir (1) 100 Thieves tişörtü (TPD: Her biri için 544,48 ABD Doları). 4. – 5. Sıra: Bir (1) 100 Thieves kapüşonlusu ve bir (1) 100 Thieves tişörtü (TPD: Her biri için 135,00 ABD Doları). 6. – 10. Sıra: Bir (1) 100 Thieves tişörtü ve bir (1) 100 Thieves şapkası (TPD: Her biri için 80,00 ABD Doları). 11. – 15. Sıra: Bir (1) 100 Thieves şapkası ve bir (1) 100 Thieves anahtarlığı (TPD: Her biri için 43,00 ABD Doları). Tüm ödüllerin toplam tahmini perakende değeri: 2.330,76 ABD Doları. 

Ödüller, sarih ya da zımni bir garanti veya güvence olmadan "olduğu gibi" verilir. Varsa her türlü federal, eyalet ve yerel vergiler ve ödül kabulü ve kullanımıyla ilgili burada karşılandığı belirtilmeyen diğer tüm bedel ve masraflar tamamen Kazanan Katılımcıların sorumluluğundadır. Kazanan Katılımcılar ödülü değiştiremez, devredemez veya aktaramaz. Ancak Sponsor tamamen kendi takdirine bağlı olarak ödülü ödüle denk veya daha yüksek değerli bir ödül ile değiştirme hakkını saklı tutar. Ödüller nakit paraya çevrilemez. Tüm ödül detayları, Sponsorun takdirine bağlıdır. Kişi başına bir (1) ödül düşer. 

TANITIM İZNİ: Yasalarca yasaklandığı yerler hariç olmak üzere her Kazanan Katılımcı (ve reşit değilse bu Kazanan Katılımcı'nın ebeveyni veya yasal vasisi) bir ödülü kabul ederek Sponsor'a ve Sponsor tarafından görevlendirilen kişilere/kurumlara adını, kullanıcı adını, adresini (şehir ve eyalet), fotoğrafını (profil fotoğrafı dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere), sesini veya suretini ve ödül bilgilerini reklam, ticari ve promosyonel amaçlarla mevcut veya gelecekteki tüm medya türlerinde herhangi bir şekilde tüm dünyada önceden bildirmeden, onay veya rıza almadan ya da maddi karşılık ödemeden daimi olarak kullanma hakkını vermiş sayılır.

GENEL ŞARTLAR: Katılımcılar (ve reşit değillerse ebeveynleri veya yasal vasileri) Mücadele'ye katılarak Sponsor, 100 Thieves, Twitter ve bunların ilgili ana kuruluşlarının, yan kuruluşlarının, bağlı kuruluşlarının ve reklam ve tanıtım ajanslarının ve ilgili tüm yetkililerinin, direktörlerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin ve aracılarının (toplu olarak "Sorumlu Tutulmayan Taraflar") ödüllerin kabulünden, sahipliğinden, yanlış kullanımından veya kullanımından ya da Mücadele'ye katılımdan dolayı tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanabilecek her türlü yaralanmadan, kayıptan veya ölüm dahil olmak üzere kişilere veya mülklere gelebilecek zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve bu kuruluş ve kişileri bahsi geçen durumlarda sorumluluktan beri kılmayı kabul eder. Sorumlu Tutulmayan Taraflar kayıp, gecikmiş, tamamlanmamış, hatalı, çalınmış, gecikmeli, yanlış yönlendirilmiş, teslim edilmemiş veya karmakarışık başvuru ve e-postalardan ya da kayıp, kesintiye uğramış veya kullanılamayan ağ, sunucu, İnternet Servis Sağlayıcısı (İSS) veya internet sitelerinden ya da diğer bağlantı, kullanılabilirlik, erişilebilirlik veya iletişimsizlik sorunlarından ya da başarısız bilgisayar, uydu, telefon, kablo aktarımı ve kablo hatlarından ya da teknik arızalardan ya da karışmış, bozulmuş, gecikmiş veya yanlış yönlendirilmiş aktarımlardan ya da bilgisayar donanımı veya yazılımı hataları, arızaları veya zorluklarından ya da insan, makine, elektronik cihaz, bilgisayar, ağ, matbaa, basım ve Mücadele'nin yönetimi, başvuruların işlenmesi ve ödüllerin veya Mücadele'yle ilgili materyallerin duyurulmasıyla ilgili hata ve zorluklar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Mücadele'yle ilgili diğer her türlü hata veya zorluktan sorumlu değildir. Ayrıca Sorumlu Tutulmayan Taraflar internet sitesi kullanıcıları, onaysız değişiklikler, hackleme ya da Mücadele'yle ilgili veya Mücadele'de kullanılan ekipman veya yazılımlardan kaynaklanabilecek hiçbir yanlış veya hatalı bilgiden de sorumlu değildir. Sorumlu Tutulmayan Taraflar Mücadele'ye katılmakla ya da Twitter veya diğer her türlü internet sitesi veya platformu kullanmakla ya da buralardan materyal indirmekle ilgili olarak veya bunlardan kaynaklı olarak Katılımcıların veya diğer kişilerin bilgisayarına gelebilecek zararlardan sorumlu değildir. Mücadele'nin veya internet sitesinin herhangi bir yerini değiştiren veya kötüye kullanan kişiler ya da bu Resmi Kurallar'ı ihlal eden kişiler, yegâne takdir yetkisi Sponsor'da olmak üzere, diskalifiye edilir ve ilgili tüm başvurular geçersiz sayılır. Sponsor, Mücadele'nin herhangi bir kısmı virüs, solucan, hata, yetkisiz kişilerin müdahalesi veya diğer tüm sebeplerle yegâne takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere açığa çıktığı için Mücadele'nin yönetimi, güvenliği, adilliği veya doğru işleyişi ya da başvuruların işlenmesi yegâne takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere bozulursa tamamen kendi takdirine bağlı olarak Mücadele'yi askıya alma, değiştirme veya feshetme hakkına sahiptir ve feshettiği takdirde, kendi takdirine bağlı olarak, muhtemel Kazanan Katılımcıları fesihten önce gönderilen ya da adil veya uygun olarak gördüğü, şüpheli olmayan tüm geçerli başvurular arasından rastgele seçer. 

Bu Resmi Kurallar'ın herhangi bir hükmünün geçersizliği veya uygulanamaması, başka herhangi bir hükmün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu Resmi Kurallar'ın herhangi bir hükmünün geçersiz veya başka türlü uygulanamaz olduğu tespit edilirse bu Resmi Kurallar, geçersiz veya uygulanamaz hüküm burada yer almamış gibi yorumlanır. Sponsor'un bu Resmi Kurallar dahilindeki herhangi bir şartı uygulamakta başarısız olması, bu hükmü geçersiz kılmaz. 

GİZLİLİK: Katılımcıların Mücadele ile ilgili olarak Sponsor'a verdiği bilgiler yalnızca Sponsor'un gizlilik politikası dahilinde kullanılacaktır. Gizlilik Politikası: https://www.epicgames.com/site/tr/privacypolicy.

KAZANAN KATILIMCILARIN LİSTESİ: Kazanan Katılımcıların listesi, FORTNITE X 100 THIEVES CHALLENGE–Winning Entrants List, Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518. adresine bir talep ve üzerinde gönderilecek adresin yazılı olduğu pullu bir zarf gönderilerek elde edilebilir. Bu talepler Mücadele bitiminden sonra en fazla doksan (90) gün içinde adrese ulaşmış olmalıdır.

Twitter hiçbir şekilde Mücadele'nin sponsoru veya destekçisi değildir, Mücadele'yi yönetmez ve Mücadele'yle bir ilişkisi yoktur.