boogiedown dans yarışması kuralları

30.03.2018
Fortnite Ekibi

#boogiedown Dans Yarışması Kuralları

1. UYGUNLUK:  #boogiedown (“Yarışma”), Yarışma Dönemi boyunca bir Fortnite lisansına sahip yetişkinlere (“Yarışmacılar”) açıktır. Yarışma dünyanın her yerinden katılımcılara açıktır; ancak yasa ile kısıtlandığı veya yasaklandığı bölgelerden yapılan katılımlar geçersizdir. Yarışma sponsoru (“Sponsor”) 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518 adresinde bulunan Epic Games’dir. Sponsorun çalışanları, yetkilileri, yöneticileri, temsilcileri; sözleşmede belirtilen tarafların hukuk, tanıtım ve reklam bölümleri ve aile üyeleriyle (bunlar nerede yaşadıklarına bağlı olmaksızın eş, anne, baba, kardeş, çocuk, amca, dayı, teyze, hala, yeğen, büyükanne, büyükbaba ve evlilik yoluyla edinilen akrabaları kapsar) birlikte yaşadıkları kişiler (kan bağı bulunup bulunmadığına bağlı olmaksızın), yarışmanın yapımı ve yönetimiyle ilişkili kişi veya kurumlar ve belirtilen kuruluşun yan kuruluşları, bağlı kuruluşları ve temsilcileri bu etkinliğe katılmaya uygun değildir. Bu yarışma geçerliliği bulunan bütün federal, eyalet ve yerel yasalara tabidir.

2. YARIŞMA DÖNEMİ: Yarışma dönemi 30 Mart 2018 (TSİ) saat 17.00’da başlar ve 11 Nisan 2018 (TSİ) saat 06.59’da sonlanır (“Yarışma Dönemi”). TÜM KATILIMLARIN YARIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILMASI ZORUNLUDUR. Katılımcılar yarışmaya katılarak burada belirtilen Resmi Kuralların bağlayıcı olduğunu ve hakemler ve/veya sponsorun bu yarışma hakkında vereceği kararlara muhalefet edilemeyeceğini kabul eder.

3. KATILIM ŞARTLARI:  Yarışmaya yalnızca internet üzerinden başvurulabilir. Yarışmaya katılmak için, yazı bölümünde #boogiedown bulunan kendinize ait bir içeriği yarışma döneminin sonlanmasından önce Twitter, Facebook veya Instagram’da paylaşmanız gereklidir.

Başvurunun oluşturulması: Harika bir Fortnite ifadesi olacağını düşündüğünüz bir dans veya hareketin kısa bir videosunu oluşturun. Başvurularınızda birden fazla kişi olabilir.

Kişi başına yalnızca bir (1) başvuru yapılabilir. İlk başvurudan sonra yapılanlar dikkate alınmaz.  Bütün başvuruların yarışmanın başlangıç tarihinde (30 Mart 2018, saat 17.00) veya daha sonra hazırlanması gereklidir.

Tüm iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve geçerli olması gereklidir. Başvuruların yarışma süresi boyunca ulaşması gereklidir. Belirtilenler haricinde hiçbir gönderim yöntemi kabul edilmez. Sponsor, katılım sürecini veya yarışmanın işleyişini etkilemeye çalışan veya burada belirtilen resmi kuralları çiğneyen yarışmacıları diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Başvurular iade edilmez. Sponsor eksik, geç, kayıp, gecikmeli, hasarlı, yanlış yere gönderilen, tamamlanmamış, geçersiz, bozuk veya anlaşılmaz başvurulardan sorumlu değildir ve bu başvurular geçersiz sayıldığından kabul edilmez. Ayrıca sponsor, yarışmacıların başvurularını yaparken karşılaşabilecekleri sorun, hata veya arızalardan sorumlu değildir.  

4. BAŞVURU KOŞULLARI:  Yapabileceklerinizin bir takım sınırlamaları bulunmaktadır:

 • Başvurularınız sponsor ve bağlantıyı sağladığınız diğer herkes tarafından doğrudan ulaşılabilir olmalıdır.
 • Başvurular şu platformların biri üzerinden paylaşılmalıdır: Twitter, Facebook, veya Instagram
 • Başvurular, Epic Games’in resmi içeriğinin bariz bir uzantısı olmamalıdır.
 • Başvurular yalnızca katılımcıya ait içerikler barındırmalıdır.
 • Başvurular çalışmak için ilave yazılımlara ihtiyaç duymamalıdır.
 • Başvurular hiçbir kişiye veya rakip ürünler de dahil olmak üzere hiçbir belirgin ürüne yönelik kişisel saldırılar içermemelidir.
 • Başvurular, çıplaklık, hayvan hakları ihlali, yasadışı faaliyet veya madde ya da sponsorca saldırgan veya müstehçen bulunan hiçbir konuyu içermemelidir.
 • Başvurular sponsoru olumsuz şekilde tasvir etmemelidir.
 • Başvurular geniş bir kitleye uygun olmalıdır.
 • Başvurular sponsora ait olanlar dışında hiçbir ticari markayı (logolar da dahil olmak üzere) içermemelidir.
 • Başvurular, katılımcı tarafından oluşturulmuş, orijinal çalışmalar olmalıdır. Yarışmacılar diğer kaynaklardan gelen başvuruları kopyalayamaz veya bunlar üzerinden fikir hırsızlığı yapamaz. Ayrıca başvurular üçüncü parti eserleri telif hakkı sahiplerinin izni olmadan kullanamaz. Yarışmaya katılarak başvurunuzun hiçbir kişi veya kuruluşun haklarını ihlal etmediğini ve başvuruyu göndermeden önce bütün ilgili taraflardan izin aldığınızı beyan edersiniz.
 • Üçüncü tarafların başvuru hakkında sponsora yapabilecekleri bütün talepler için sorumluluk aldığınızı kabul edersiniz.
 • Sponsor başvuruları telif hakkı ihlallerine karşı kontrol etmez; ancak sponsorun başvurunuzda telif hakkı ihlali olarak görülen veya görülebilecek içerikler bulması halinde, başvurunuz diskalifiye edilir.
 • Sponsor bu kriterlere uymadığını düşündüğü bütün başvuruları, kendi takdirine bağlı olarak iptal edebilir ve sponsorun kontrolü altındaki mecra veya mecralardan kaldırabilir.

5. DEĞERLENDİRME:  Değerlendirme yapılmadan önce tüm başvurular, Başvuru Koşullarını yerine getirip getirmediklerinin ve sponsorun genel standartlarını karşılayıp karşılamadıklarının anlaşılması için ön elemeden geçirilir (“Nitelikli Başvurular”).

Nitelikli başvurular, yetkili hakemlerce şu kriterler ışığında değerlendirilecektir:

 • Eğlence için en fazla 50 puan
 • Pozitiflik için en fazla 50 puan
 • Orijinallik için en fazla 50 puan

En yüksek puanı alan nitelikli başvuru büyük ödülün kazananı olacak, ardından en yüksek puanı alan doksan dokuz (99) nitelikli başvuru kazananlar olarak kabul edilecektir (bunların hepsi “Seçili Yarışmacılar” olarak adlandırılacaktır). Kazananlar arasında, nitelikli başvurular şu şekilde kategorilere ayrılacaktır:

 • En yüksek puanı alan dört (4) kazanan “İkincilik Ödülü Kazananlar” olarak belirlenecektir
 • Bunlardan sonraki beş (5) kazanan “Üçüncülük Ödülü Kazananlar” olarak belirlenecektir
 • Bunlardan sonraki yirmi (20) kazanan “Dördüncülük Ödülü Kazananlar” olarak belirlenecektir
 • Bunlardan sonraki kırk (40) kazanan “Beşincilik Ödülü Kazananlar” olarak belirlenecektir
 • Bunlardan sonraki otuz (30) kazanan “Altıncılık Ödülü Kazananlar” olarak belirlenecektir

Beraberlik durumunda, aynı puanı alan nitelikli başvurular yukarıda belirtilen kriterlere göre (yani yaratıcılık, kalite ve Fortnite-lık) her bir kriter için en fazla 60 puan üzerinden olacak şekilde yeniden puanlanacak; en yüksek puanı alan nitelikli başvuru kazanan olarak seçilecektir.  

Sponsor, yarışma döneminden önce, yarışma döneminde veya yarışma döneminin ardından bir veya daha fazla başvuruyu, eserin sahibinin ismi ve çevrimiçi profiliyle birlikte internet üzerinden (Facebook sayfaları, Twitter hesapları, YouTube kanalları ve üçüncü parti web sayfaları da dahil olmak üzere) yalnızca tanıtım ve eğlence amaçlı şekilde paylaşmayı seçebilir. Bu başvuru ve başvuruların paylaşılması, kazanmaya uygun oldukları veya seçili yarışmacı oldukları anlamına gelmez. Yarışmacılar bu sayfaların kullanıcılarının, başvurularını paylaşabileceğini, bunlar üzerinde olumlu veya olumsuz yorum yapabileceğini ve yeniden yükleyebileceğini kabul eder. Başvurularının değerlendirme sürecinden çıkarılmasını isteyen yarışmacıların isteği mümkün olduğunca yerine getirilecektir. Sponsor, üçüncü tarafların başvuruları yeniden yüklemesinden sorumlu değildir.

Seçili yarışmacılar, 22 Nisan 2018 veya takip eden günlerde nitelikli başvurularını gönderdikleri platform (yani Twitter, Facebook veya Instagram mesajı ile) üzerinden bilgilendirilecektir ve yarışmacıların yetmiş iki (72) saat içerisinde (belirtilen şekilde) bildirime geri dönüş yapması gereklidir. Yarışmacılar bildirime zamanında geri dönüş yapmamaları halinde ödüllerden feragat etmiş sayılır ve sponsor nitelikli başvurular arasından puanlama açısından bir sonrakini seçer. Seçili yarışmacılara bir uygunluk / sorumluluk / tanıtım bilgilendirmesi (“Bilgilendirme”) gönderilebilir. Yasa ile sınırlandırılmadığı takdirde, seçili yarışmacıların bu bilgilendirmeyi, gönderildiği tarihi takip eden yetmiş iki (72) saat içerisinde tamamlayarak geri göndermeleri gereklidir.  

6. LİSANS:  Giriş için bir koşul olarak, yarışmacılar sponsora münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında, devredilebilir, alt lisanslanabilir ve telif hakkına sahip olmayan bir lisans sağlayarak; başvurularını sponsorun belirlediği bütün amaçlar için dünya çapında kullanmasına, değiştirmesine, kopyalamasına, türevlerini oluşturmasına, dağıtmasına, gerçekleştirmesine ve göstermesine izin verir. Yarışmacının seçili yarışmacı olması halinde (örn. büyük ödül kazananı, mansiyon ödülü veya diğer ödül kazananlar) yarışmacı, yukarıda belirtilen lisans yerine sponsora münhasır, kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında, devredilebilir, alt lisanslanabilir ve telif hakkına sahip olmayan bir lisans sağlayarak; başvurularını sponsorun belirlediği bütün amaçlar için dünya çapında kullanmasına, değiştirmesine, kopyalamasına, türevlerini oluşturmasına, dağıtmasına, gerçekleştirmesine ve göstermesine izin verir. Bir Yarışmacı bu lisansa dahil olmak istemezse veya bir sebepten dolayı olamıyorsa ya da gereken izinleri ve ibranameleri sağlayamıyorsa, yahut ödülü bir başka nedenle kabul edemiyorsa, tüm gereklilikleri karşılayan biri bulunana kadar diğer katılımcılar arasından bir sonraki en yüksek skora sahip olan kişi seçilecektir. Potansiyel kazanan, bu Resmi Kurallar uyarınca ödülü alabilmek için Sponsor’a imzalanması gereken tüm evrakları imzalı göndermeli ve tüm belgeleri vaktinde iade etmelidir. Bu Resmi Kurallar uyarınca yarışmacılar Katılımlarına ilişkin hiçbir hakkı başka birine satamaz, devredemez veya atayamazlar.

Yarışmacılar Sponsor’a bu hakları vermeleri ya da KATILIMLARI KARŞILIĞINDA ÖDEME ALMAYACAKLARDIR.  

Sponsor Katılımları gönderilme tarihlerindeki haliyle yayınlamaya çalışacak olsa da, tüm Yarışmacılar teknik kısıtlamalar ve kurum içi standartlar nedeniyle Katılımlarının özgün halinin değiştirilebileceğini ve Sponsor’un Katılım’ı logosunu ve diğer ticari markalarını da eklemek üzere kendi takdirine göre değiştirebileceğini kabul etmiş sayılır. Sponsor Katılımları herhangi bir düzen ya da sırayla, yorumlu veya yorumsuz olarak yayınlayabilir ve önizleme resmini kendi takdirine göre seçebilir.

7. ÖDÜL:

Bir (1) Büyük Ödül: Bu Resmi Kurallara uyulduğu takdirde, ödüle şunlar dahildir:

 • Katılımınızın oyun içi bir ifadeye dönüştürülmesi
 • Çılgın Dans Bombası Figürü (Yaklaşık Piyasa Değeri 150 $)
 • 10.000 V-Papel (Yaklaşık Piyasa Değeri 100$)

Dört (4) İkincilik Ödülü:  Bu Resmi Kurallara uyulduğu takdirde, ödüle şunlar dahildir:

 • Çılgın Dans Bombası Figürü (Yaklaşık Piyasa Değeri 150 $)
 • 10.000 V-Papel (Yaklaşık Piyasa Değeri 100$)

Beş (5) Üçüncülük Ödülü:  Bu Resmi Kurallara uyulduğu takdirde, ödüle şunlar dahildir:

 • 10.000 V-Papel (Yaklaşık Piyasa Değeri 100$)

Yirmi (20) Dördüncülük Ödülü:  Bu Resmi Kurallara uyulduğu takdirde, ödüle şunlar dahildir:

 • 6.000 V-Papel (Yaklaşık Piyasa Değeri 60$)

Kırk (40) Beşincilik Ödülü:  Bu Resmi Kurallara uyulduğu takdirde, ödüle şunlar dahildir:

 • 2.500 V-Papel (Yaklaşık Piyasa Değeri 25$)

Otuz (30) Altıncılık Ödülü:  Bu Resmi Kurallara uyulduğu takdirde, ödüle şunlar dahildir:

 • 1.000 V-Papel (Yaklaşık Piyasa Değeri 10$)

KOŞULLAR:  Yarışma bu Resmi Kurallara tabidir. Yarışmacılar, yarışmaya katılarak (i) Resmi Kurallara ve Sponsor’un nihai ve bağlayıcı olacak olan kararına ve (ii) kanuni olarak yasaklanan durumlar dışında Yarışma’da veya bu Resmi Kurallarda herhangi bir belirsizlik olduğunu iddia etme hakkından feragat etmeye rıza göstermiş olacaklardır. Seçili Yarışmacı, ödülü kabul ederek Sponsor’u ödülden, ödülü kabul etmekten, ödülün yanlış kullanımından ve/veya ödülle ilgili herhangi bir etkinliğe katılımdan doğabilecek herhangi bir ve her türlü ziyandan, hasardan ve sorumluluktan beri kılmış sayılır. Sponsor, Yarışma ile ilgili herhangi bir materyalde yaşanabilecek (i) telefon sistemi, telefon, bilgisayar donanımı veya yazılımı ya da başka teknik arızalardan ve bilgisayar arızalarından, bağlantının kaybedilmesinden ya da kopmasından, gecikmelerden ya da iletim hatalarından; (ii) veri bozulmasından, hırsızlığından, yok edilmesinden, Katılım içeriğine ya da diğer materyallere izinsiz erişilmesinden veya bunların değiştirilmesinden; (iii) bir ödülün kabul edilmesi, ödüle sahip olunması, ödülün kullanılması ya da Yarışma’ya katılım nedeniyle ortaya çıkabilecek ölüm de dahil olmak üzere her türlü yaralanmadan, kayıptan ya da hasardan veya (iv) Yarışma ile ilgili olan herhangi bir baskı, tipografi, yönetim veya teknoloji hatasından sorumlu olmayacaktır. Sponsor, herhangi bir bilgisayar sistemine yarışmaya katılım veya Yarışma ile ilgili bilgilere erişim ya da bunları indirme nedeniyle gelebilecek hasarlarla ilgili olarak sorumluluk sahibi değildir. Yarışmaya 40’tan az Katılım olursa, 60 puandan yüksek puan alan Katılım olmazsa veya doğal afetler gibi Sponsor’un kontrolü dışındaki durumların gerçekleşmesi halinde Sponsor yegane takdir yetkisi kendisinde olmak üzere Yarışma’yı iptal etme hakkını saklı tutar. Katılımlar iade edilmeyecektir ve ortadan kaldırılabilirler, ancak yine de Sponsor tarafından burada açıklanan lisansa tabidirler. Sponsor bir Katılımcı’nın hile yaparak, “hack” yaparak, dolandırıcılıkla ve benzeri adil olmayan yöntemlerle ya da diğer oyuncuları veya Sponsor’un temsilcilerini sinirlendirmeye, istismar etmeye, otoritelerini sarsmaya ya da rahatsız etmeye yönelik davranışlarla yarışmanın yasal işleyişini baltalamaya çalıştığını tespit ederse, yegane takdir yetkisi kendisinde olmak üzere Katılımcı’nın Yarışma’ya katılmasını ya da ödül kazanmasını yasaklayabilir. Bu Resmi Kurallarla ve/veya bu Yarışma’yla ilgili olarak çıkacak olan anlaşmazlıklarda Kuzey Carolina Eyaleti’nin iç kanunları geçerli olacaktır.

Katılımınız herhangi bir üçüncü parti fotoğraf barındırma sitesinden (Dijital Milenyum Telif Yasası da dahil olmak üzere) herhangi bir sebeple silinirse Sponsor bu durumdan sorumlu değildir ve sorumlu kılınamaz ve katılımınız diskalifiye olup Ödül alma hakkını kaybedebilir.  

Sponsor yegane takdir yetkisi kendisinde olmak üzere; bir virüs, hata, bilgisayar sorunu, yetkisiz kişilerin müdahalesi veya kendi kontrolü dışında olan sebepler nedeniyle Yarışma’nın yönetimi, güvenliği ya da doğru işleyişi bozulursa Yarışma’yı iptal etme, değiştirme ya da askıya alma hakkını saklı tutar. Otomatik başvuru yapan aygıtların ya da programların kullanımı yasaktır. Bir “bot” betiği, aygıt ya da “kaba kuvvet” saldırısı ile siteye erişme veya Yarışma’ya katılma girişimi diskalifiye edilmekle sonuçlanacaktır. Buna, bu eylemleri gerçekleştiren IP adresinin yarışma boyunca katılım hakkından mahrum bırakılması da dahildir. Dikkat: Yarışma’nın yasal biçimde işlemesine zarar vermek ya da bunu baltalamak amacıyla kasten yapılan herhangi bir girişim ceza kanununa ve medeni kanuna aykırı olabilir ve yarışmadan diskalifiye olunmasına neden olacaktır. Böyle bir girişimin yapılması halinde, Sponsor cezai kovuşturma da dahil olmak üzere kanunun izin verdiği tüm koşullar dahilinde dava yoluna gitme ve (mahkeme masrafları da dahil olmak üzere) tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

9. TANITIM: Sponsor (sadece Yarışma’nın tanıtımını yapma amaçlı olmak kaydıyla) kanun tarafından özellikle yasaklanmadığı takdirde herhangi bir yarışmacının adını, fotoğrafı da dahil olmak üzere tasvirlerini ve/veya yaşadığı şehrin adını yarışmadan önce, yarışma sırasında ya da Yarışma’nın bitiş tarihinden sonra herhangi bir ortamda dünyanın her yerinde herhangi bir maddi karşılık ödemeden ya da önceden onay almadan daimi olarak kullanabilir.

10. JÜRİ DURUŞMASINDAN FERAGAT: Bu yarışmaya katılmanın bir koşulu olarak, ilgili kanunların yasakladığı durumlar haricinde, her yarışmacı doğrudan ya da dolaylı olarak bu yarışma nedeniyle, bu yarışma dahilinde meydana gelebilecek herhangi bir dava, işbunlarla ilgili olarak onaylanmış herhangi bir belge ya da sözleşme, işbunlarla ilgili olarak alınabilecek herhangi bir ödül ve işbu belgede veya bu belge dolayısıyla bahsi geçebilecek herhangi bir işlem nedeniyle jüri duruşmasına gitme hakkından gayri kabili rücu ve daimi olarak feragat etmiş sayılır.

11. GİZLİLİK:  Sponsor tarafından toplanan tüm kişisel bilgiler, Yarışma’yı yönetmekte kullanılacaktır. Buna ek olarak Yarışmacılar, Sponsor’un gizlilik politikasına uygun şekilde Sponsor tarafından ya da Sponsor adına gönderilmiş e-posta mesajları alabilirler. Sponsor, federal CAN-SPAM yönetmeliklerine uymak için makul ticari çabalar gösterecektir. Yarışmacılar, e-posta mesajlarına dahil olan vazgeçme talimatlarını takip ederek daha fazla e-posta almaktan vazgeçebilirler. Gizlilik konusuyla ilgili tüm sorular, aşağıda verilen adrese yönlendirilmelidir.  Kişisel bilgilerin Sponsor tarafından toplanması, kullanımı ve ifşası konusundaki önemli bilgiler, http://epicgames.com/privacynotice adresinde bulunan gizlilik politikasından alınabilir.

12. RESMİ KURALLAR VE KAZANANLAR LİSTESİ:  Kazananlar listesi, #boogiedown - Winners List, Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518. adresine bir talep ve üzerinde gönderilecek adresin yazılı olduğu pullu bir zarf gönderilerek elde edilebilir.  Bu talepler Yarışma’nın bitiminden sonra en fazla 90 gün içinde adrese ulaşmış olmalıdır.

© 2018 Epic Games, Inc. Tüm hakları saklıdır.