Emote Royale Yarışması Resmî Kurallar

01.03.2010
The Fortnite Team

Emote Royale Yarışması 

Resmî Kurallar

Emote Royale Yarışması (“Yarışma”), aksi açıkça belirtilmediği sürece, Yarışma ile ilgili konularda bağlayıcı ve nihai olan bu Emote Royale Yarışması Resmî Kurallarına (“Resmî Kurallar”) tabidir.  Katılmak ya da kazanmak için satın alma zorunluluğu yoktur. Yarışmanın sponsoru Epic Games, Inc., şirketidir (“Sponsor”). Yarışma, TikTok’un sponsorluğunda değildir, TikTok tarafından desteklenmez ya da idare edilmez.

 1. Katılma Yöntemi:

Yalnızca online başvurular kabul edilir. Katılımcılar (aşağıda tanımlandığı şekilde) Yarışma Süresi (aşağıda tanımlandığı şekilde) boyunca Sponsor tarafından temin edilen tercih ettikleri bir Fortnite emote müziği (“Emote Müziği”) eşliğinde kendi dans performanslarını veya jest/mimiklerini içeren bir videoyu TikTok’a yükleyerek (“Başvuru”) Yarışmaya katılabilirler.

Tüm Başvurular en fazla on beş (15) saniye uzunluğunda bir video olmalıdır.  Başvurular TikTok’ta oluşturulabilir veya başka bir uygulama/program ile oluşturulup TikTok’a yüklenebilir.  Başvurular, TikTok üzerinden erişilebilen veya doğrudan https://www.fortnite.com/news/emote-royale adresinden indirilebilen Emote Müziğini içermelidir. Başvurular orijinal olmalıdır ve Emote Müziği dışında herhangi başka bir ses içermemelidir. Başvuruların başlığında #EmoteRoyaleContest hashtag’i mutlaka bulunmalıdır. Diğer şartlar için Başvuru Kriterlerine bakın.

 1. Katılma Yeterliliği:  Yarışma, en az 13 yaşında veya daha büyük olan ve Fortnite Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi uyarınca geçerli bir Fortnite lisans sahibi olan herkesin (“Katılımcı”) katılımına dünyanın her yerinde açıktır.  Katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan kişilerin Yarışmaya katılmak için ebeveynlerinden ya da yasal vasilerinden izin almaları gerekir.

Sponsorun çalışanları, bağlı kuruluşları, Yarışma süpervizörleri ve onların birinci dereceden aile üyeleri Yarışmaya katılamaz veya Yarışmayı kazanamaz. 

Yarışma, yürürlükteki tüm federal ve yerel yasalara, kurallara ve yönetmeliklere, ayrıca eyalet yasalarına, kurallarına ve yönetmeliklerine tabidir. Yasak olduğu yerlerde geçersizdir. 

 1. Yarışma Süresi:  Yarışma 18 Ocak 2020 günü, Pasifik Saati (“PT”) ile 00.00’da başlar ve 24 Ocak 2020 günü, PT 23.59’da biter (“Yarışma Süresi”).  Kazanma hakkını elde etmek için başvurular Yarışma Süresince yapılmalıdır.

 2. Ödüller:  Bu Resmî Kurallar uyarınca katılma yeterliliğine sahipse, bir (1) Katılımcının Başvurusu bir oyun içi emote olarak dönüştürülecektir (“Kazanan Katılımcı”).  Ayrıca, potansiyel Kazanan Katılımcıya aşağıdaki ödüller verilecektir:

 • Aşağıdakileri içeren bir (1) adet Özel Fortnite Hediye Paketi: bir (1) adet NEFF kapüşonlu sweatshirt (Ortalama Perakende Değeri [“OPD”]: 60,00 ABD doları); bir (1) adet Sprayground çapraz çanta (OPD: 40,00 ABD doları); bir (1) adet UNIQLO kapüşonlu sweatshirt (OPD: 30,00 ABD doları); bir (1) adet Jazwares Battle Bus Drone (OPD: 50,00 ABD doları); bir (1) adet Jazwares Glider Drone (OPD: 100,00 ABD doları); bir (1) adet NERF SMG (OPD: 25,00 ABD doları); bir (1) adet Funko Collectible (OPD: 5,00 ABD doları); bir (1) adet Bitty Boomer kablosuz hoparlör (OPD: 20,00 ABD doları); bir (1) adet Trends özel taş baskı poster (OPD: 10,00 ABD doları); bir (1) adet Kara Alev Xbox Paketi (OPD: 30,00 ABD doları); bir (1) adet Kara Alev PS4 Paketi (OPD: 30,00 ABD doları); ve bir (1) adet Jenga: Fortnite Sürümü (ARV: 20,00 ABD Doları). 

 • 25.000 V-Papel

Kazanan Katılımcı, ödülün gerçek perakende değeriyle yaklaşık perakende değeri arasında fazla bir fark olması durumunda bu fazla değeri alma hakkına sahip olmayacak ve yaklaşık perakende değer ile ödülün gerçek perakende değeri arasındaki fark ödül olarak verilmeyecektir.  Ödülün ikamesi, devri veya nakit olarak alınması ya da ödülün kullanılmayan kısmının nakde çevrilmesi söz konusu olmayacak, ancak ilan edilen ödül herhangi bir nedenle mevcut bulunmazsa, Sponsor, ödülü aynı değerde veya daha değerli başka bir ödülle (V-Papel dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) değiştirme hakkını saklı tutacaktır. Kazanan Katılımcı ödülün bir kısmını istemezse, o kısımdan feragat etmiş sayılır.  Vergiler dâhil diğer tüm maliyetler bütünüyle Kazanan Katılımcıya aittir.

 1. Başvuru Kriterleri: 

 • Başvurular, Katılma Yöntemi bölümüne uygun şekilde yapılmalı ve Sponsor tarafından doğrudan erişilebilir olmalıdır.

 • Başvuruların içeriği bütünüyle özgün olmalıdır.

 • Başvuruların çalıştırılabilmesi için ek bir yazılım gerekmemelidir.

 • Başvurular, bir kişiye ya da rakiplerin ürünleri de dâhil olmak üzere belli bir ürüne kişisel saldırılar içermemelidir.

 • Başvurularda çıplaklık, hayvanlara eziyet, yasa dışı eylemler ya da maddeler veya Sponsorun tek takdirine göre saldırgan ya da müstehcen olduğu kabul edilen diğer herhangi bir unsur yer alamaz.

 • Başvurular, Sponsoru olumsuz şekilde betimlemeyecektir.

 • Başvurular geniş bir kitleye uygun olmalıdır.

 • Başvurularda, Sponsora ait olanlar dışında, hiçbir ticari marka (logolar dâhil) yer alamaz.

 • Başvurular, başvuruyu gönderen kişinin ürettiği/oluşturduğu özgün eserler olmalıdır. Katılımcılar, başka bir kaynağın Başvurusunu kopyalayamaz ya da başka bir şekilde eser hırsızlığı yapamaz, ayrıca Başvurularda, telif hakkı sahibinin izni olmaksızın telif hakkı üçüncü taraflara ait materyaller ya da sanat eserleri yer alamaz. Katılımda bulunarak, Başvurunuzun hiçbir üçüncü tarafın haklarını çiğnemediğini ve Başvuruyu göndermek için ilgili tüm üçüncü taraflardan gerekli izinleri almış olduğunuzu beyan etmiş oluyorsunuz.  Başvurunun Sponsor tarafından kullanılması nedeniyle üçüncü tarafların ileri sürebileceği her türlü hak talebine karşı Sponsoru tazmin edeceğinizi bu belgeyle kabul ediyorsunuz.

 • Sponsor, telif hakkı ihlallerine karşı Başvuruları incelemiyor olmakla birlikte, Sponsor, takdir hakkı yalnızca kendisine ait olarak, Başvurunuzun telif hakkı ihlaline neden olduğuna ya da olabileceğine inanırsa Başvurunuz diskalifiye olur.

 • Sponsor, takdir hakkı yalnızca Sponsora ait olarak, kendi belirleyeceği bir prosedürle Başvuruların doğrulanmasını zorunlu tutabilir.

 • Sponsor, takdir hakkı yalnızca kendisine ait olmak üzere, bu kriterlere uymadığına ya da başka bir şekilde bu Resmî Kuralları çiğnediğine inandığı Başvuruları hariç tutma ve Sponsorun kontrolündeki yerlerden söz konusu Başvuruları silme ya da başka şekilde kaldırma hakkını saklı tutar.

 1. Kazananın Seçilmesi ve Bildirimde Bulunulması:  Karar aşamasına gelinmeden önce, tüm Başvurular ön kontrolden geçirilerek Başvuru Kriterlerine ve Sponsorun genel standartlarına ve uygulamalarına uygun olduğundan emin olunacaktır (“Uygun Başvurular”).  

Tüm Uygun Başvurular bir nitelikli jüri heyeti tarafından incelenecek ve puan verilecektir.  Yarışma Süresinin sonunda, Yarışma Süresi boyunca en yüksek puanı alan Uygun Başvuru, potansiyel Kazanan Katılımcı olarak kabul edilecektir.

Potansiyel Kazanan Katılımcı 31 Ocak 2020 tarihinde veya yaklaşık olarak bu tarihte TikTok üzerinden duyurulacaktır.  Sponsordan resmî bildirimi alan potansiyel Kazanan Katılımcı, bu bildirimin gönderildiği tarihten itibaren yetmiş iki (72) saat yanıt verme süresine sahip olacaktır.  Potansiyel Kazanan Katılımcının bu bölümde öngörülen son tarihlere uyup uymadığı, Sponsorun aldığı tarih göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Bu Katılımcının bildirimlere zamanında yanıt vermemesi durumunda, söz konusu Katılımcı potansiyel Kazanan Katılımcı olma hakkını kaybedebilir ve bu durumda da söz konusu Katılımcı, Yarışma ile bağlantılı hiçbir ödül kazanma hakkına sahip olmayacaktır.  Böyle durumlarda, Sponsor, geriye kalan Uygun Başvurular arasından en yüksek puanlı bir sonraki başvuruyu alternatif bir potansiyel Kazanan Katılımcı olarak seçebilir. Potansiyel Kazanan Katılımcıya bir uygunluk / yükümlülük / tanıtım ibranamesi duyurusu (“İbraname”) gönderilecektir. Yasalar tarafından sınırlandırılmadığı sürece, Potansiyel Kazanan Katılımcının İbranameyi doldurarak gönderildiği tarihten itibaren yetmiş iki (72) saat içinde geri göndermesi gerekir.  Aşağıdaki durumlarda, en yüksek puanlı bir sonraki kalan Uygun Başvurular arasından alternatif bir potansiyel Kazanan Katılımcı seçilebilir: (i) potansiyel Kazanan Katılımcıya ulaşılamazsa; (ii) potansiyel Kazanan Katılımcı bu Resmî Kurallarda istenen Teyit belgesinde gereken tüm yerleri imzalamazsa ve belgeleri zamanında göndermezse; ya da (iii) herhangi bir nedenle ödülü kabul etmez ya da almaz veya kabul edemez ya da alamaz ise. 

 1. LİSANS:  Bir katılım koşulu olarak, Katılımcı bu belgeyle Sponsora münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, tüm dünyada geçerli, devredilebilir, alt lisansı verilebilir ve telifsiz bir lisansı, dünyanın her yerinde ve Sponsorun uygun göreceği herhangi bir amaçla ve her türlü medya formatında Başvuruyu kullanması, değiştirmesi, yeniden üretmesi, türev çalışmalarını hazırlaması, dağıtması, icra etmesi ve sergilemesi için verir.  Katılımcı bir Kazanan Katılımcı olarak seçilirse, yukarıda açıklanan lisansın yerine, Katılımcı, Sponsora, münhasır, kalıcı, geri alınamaz, tüm dünyada geçerli, devredilebilir, alt lisansı verilebilir ve telifsiz bir lisansı, dünyanın her yerinde ve Sponsorun uygun göreceği herhangi bir amaçla ve her türlü medya formatında Başvuruyu kullanması, değiştirmesi, yeniden üretmesi, türev çalışmalarını hazırlaması, dağıtması, icra etmesi ve sergilemesi için Sponsora verir.

KATILIMCILARA BAŞVURULARI İÇİN ya da Sponsora bu hakların herhangi birini verdikleri için ÖZEL BİR ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.

Sponsor, Başvuruyu, katılım anında sunulduğu biçimde yayımlamaya çalışacak olmakla birlikte, tüm Katılımcılar, teknik kısıtlamalardan ve kurum içi standartlardan dolayı Başvuruların orijinal biçiminden farklılaştırılabileceğini ve Sponsorun, takdir hakkı yalnızca kendisine ait olmak üzere, kendi logosunu ya da başka ticari markaları eklemek de dâhil olmak üzere, Başvuruyu değiştirme hakkını saklı tuttuğunu kabul ederler.  Sponsor, Başvuruları istediği sırayla, yorumla veya yorumsuz yayımlayabilir ve takdir hakkı yalnızca kendisine ait olmak üzere, küçük resim olarak kullanılacak bir resim seçebilir.

 1. Kişisel Gizlilik:  Verdiğiniz bilgiler, Sponsorun https://www.epicgames.com/privacypolicy adresinde bulunan gizlilik politikasına uygun olarak kullanılacaktır.

 2. Tanıtım:  Sponsor, Yarışmanın bitiş tarihinden önce, sonra ya da Yarışma sırasında, herhangi bir medya formatında, dünyanın her yerinde, kalıcı olarak, ancak yalnızca Yarışmanın tanıtılmasıyla ilgili olarak ve yasalarca özellikle yasaklanmadıkça ücret ödemeksizin veya önceden incelemeye tabi tutmaksızın, tanıtım amacıyla herhangi bir Katılımcının adını, resmini ve/veya hesap kimliğini kullanma hakkını saklı tutar.

Yarışma Süresinden önce, sonra ya da Yarışma Süresince herhangi bir anda Sponsor, takdir hakkı kendisine ait olmak üzere, yalnızca promosyon ve eğlence amacıyla, bir ya da daha fazla Başvuruyu, oluşturanın adını ve profil bilgilerini internette (Facebook sayfaları, Twitter mesajları, YouTube kanalları ve üçüncü taraf web siteleri dâhil) yayımlamayı veya dağıtmayı tercih edebilir.  Bu Başvurunun ya da Başvuruların yayımlanması, söz konusu Başvuruların kazanma yeterliliğine sahip olduğu veya Kazanan Katılımcı olduğu anlamına gelmez. Katılımcı, bu sitelerin kullanıcılarının Katılımcının Başvurularını paylaşabileceğini, hakkında yorumda bulunabileceğini (olumsuz yorumlar dâhil) ve yeniden yayımlayabileceğini bilir. Katılımcıların bir Başvurunun değerlendirmeden çekilmesine ilişkin talepleri, uygulama anlamında mümkün olduğu ölçüde karşılanacaktır. Sponsor, Başvuruların üçüncü taraflarca yeniden yayımlanmasından sorumlu değildir. 

 1. Genel Koşullar:  Katılımcılar, katılımda bulunarak, bu Resmî Kurallara ve Sponsorun kararlarına bütünüyle ve kayıtsız şartsız tabi olmayı kabul ederler ve Yarışmada ya da bu Resmî Kurallarda anlam kargaşası olduğu iddiasında bulunma hakkından vazgeçmiş olurlar.  Hile, teknik arıza ya da kontrolümüz dışındaki başka bir faktörün Yarışmanın bütünlüğünü bozduğu ya da doğru işlemesine engel olduğu kanaatine varırsak, Yarışmanın herhangi bir kısmı bütünüyle ya da kısmen iptal olabilir, askıya alınabilir ve/veya değiştirilebilir.  Sponsor, takdir hakkı yalnızca kendisine ait olmak üzere, katılım sürecine veya Yarışmanın işleyişine müdahalede bulunduğu, bu Resmî Kuralları ihlal ettiği ya da sportmenliğe aykırı veya bozucu bir şekilde davrandığı ya da Yarışmanın meşru işleyişini bozma veya engelleme niyeti taşıdığı ya da başka bir kişiyi rahatsız ettiği, istismar ettiği, tehdit ettiği veya taciz ettiği tespit edilen herhangi bir kişiyi diskalifiye etme hakkını saklı tutar ve ayrıca Sponsor, bu kişiye karşı yasaların izin verdiği en geniş ölçüde tazminat davası açma ve diğer çözüm yollarına başvurma hakkını saklı tutar.  Katılımcılar birden fazla kimlikle katılamaz veya maksimum geçerli katılma sayısından fazla sayıda katılmak için otomatik bir sistem, robot veya başka bir cihaz ya da kurnazca yöntem kullanamazlar. Sponsor, takdir hakkı yalnızca kendisine ait olmak üzere, Yarışmayı sonlandırma ve, eğer sonlandırmışsa, kendi takdirine göre, katılma yeterliliğine sahip, şüpheli olmayan ve bu önlemin alınmasından önce alınmış olan Uygun Başvurular arasından potansiyel kazananı/kazananları seçme hakkını saklı tutar. Sahibi çıkmayan ödüller verilmeyecektir.

Sponsor kendi takdirine bağlı olarak veya yasa ya da antlaşmalarının gerektirdiği şekilde geçerli stopaj oranlarıyla sizin adınıza vergi ödemesi kesintisi yapabilir.  Ancak Yarışmaya katılımınıza bağlı olarak Sponsordan aldığınız tüm ödüller için ödenmesi gereken tüm vergilerin nihai sorumluluğu size ait olacaktır. Sponsora (a) Sponsorun istediği banka bilgilerinizi ve (b) ABD veya yabancı Vergi Kimlik Numaranızı içeren, durumunuza uygun doldurulmuş W-9, W-8BEN ya da W-8BENE vergi formunu vermelisiniz.  Sponsor, eksik, yanlış veya güncel olmayan ödeme veya vergi bilgileri nedeniyle Yarışmadan kazanılan ödüllerin verilememesinden sorumlu olmayacaktır. Yarışmayla ilgili vergi konularında sorularınız varsa lütfen vergi müşavirinize danışın.  

Yarışmanın meşru işleyişine kasıtlı olarak zarar vermek veya onu aksatmak için yapılan girişimler Medeni Kanuna ve Ceza Kanununa aykırı olabilir ve Yarışmaya katılımdan diskalifiye olmaya yol açabilir.  Böyle bir girişimde bulunulması durumunda, Sponsor, cezai kovuşturma dâhil olmak üzere yasaların izin verdiği ölçüde çare ve tazminat (avukat ücretleri dâhil) talep etme hakkını saklı tutar.

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması:  Kazanan Katılımcılar her türlü talep, tazminat talebi, engellilik, avukat masrafı, dava ve çözümleme masrafları ve ayrıca bütünüyle veya kısmen, doğrudan ya da dolaylı olarak aşağıda maddeler hâlinde verilmiş nedenlerden kaynaklanan, her türlü kişisel (ölüm dâhil) veya maddi yaralanmaya, zarara veya kayba bağlı her türlü yükümlülük karşısında Sponsoru, TikTok’u ve her birinin görevlilerini, direktörlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve vekillerini (toplu olarak “Sorumluluğu Sınırlananlar”) sorumlu tutmamayı, bunları azletmeyi, bunların zararlarını karşılamayı ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul ederler: (i) bir ödülün kullanılması, ondan faydalanılması, kabulü, zilyetliği, mal sahipliği ya da yanlış kullanılması, (ii) ödülle ilişkili olan her türlü aktiviteye, etkinliğe veya yolculuğa katılım, (iii) ödülle ilgili tesis, hizmet ve/veya konaklama yeri kullanımı veya (iv) Yarışmayla ilgili aktivitelere katılım veya bu Yarışmaya katılım.  Sorumluluğu Sınırlananlar aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz: (i) iletim yönteminden bağımsız olarak geç kalan, kaybolan, geciken, yanlış adrese gönderilen, eksik, okunaksız, hatalı, çarpıtılmış ya da anlaşılmaz başvurular, iletişimler veya beyanlar; (ii) telefon sistemi, telefon veya bilgisayar donanımı, yazılım veya diğer teknik arızalar, bağlantı kopması, bağlantı kesilmesi, gecikmeler veya iletim hataları; (iii) veri bozulması, hırsızlık, imha, diğer materyallere yetkisiz erişim veya giriş değişikliği; (iv) Yarışmaya katılım, ödülün alınması, kabul edilmesi, taşınması veya kullanımı yüzünden gerçekleşen yaralanmalar, kayıplar veya zararlar; veya (v) Yarışma ile ilişkili herhangi bir materyaldeki basım, tipografi ve teknoloji hataları ve idari hatalar. Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, bilgisayar arızalarından, ağ bağlantılarından, e-posta iletim sorunlarından, sistem arızasından veya uyumsuzluğundan, tipografi hatalarından, teknik hatalardan ya da klavyede yazım hatalarından veya internet hizmetinizdeki kesintilerden ve eksik, okunaksız, yanlış adrese gönderilmiş, basım hatası içeren, geç kalmış, kaybolmuş, hasarlı veya çalınmış bildirimlerden Sorumluluğu Sınırlananlar sorumlu değildir.  

Yangın, sel, deprem, patlama, işçi-işveren anlaşmazlığı veya grev, doğal afet veya halk düşmanlarının neden olduğu afet ya da federal hükûmetin, eyalet hükûmetinin veya yerel hükûmetin kanun, emir veya yönetmelikleri ya da Sponsorun makul şartlarda kontrolünde olmayan diğer bir sebep gibi (bunlarla sınırlı değildir) Sponsorun kontrolü dışındaki olaylar (her biri “Mücbir Sebep” olayı veya vakası) nedeniyle Sponsorun Yarışmaya burada planlandığı gibi devam etmesi mümkün olmazsa, gerekiyorsa devlet onayına tabi olarak, Sponsor, Yarışmayı değiştirme, askıya alma ya da sonlandırma hakkına sahip olacaktır.  Bu kurallardaki bir hükmün geçersiz ya da uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemez. Geçersiz ya da başka bir şekilde uygulanamaz veya yasa dışı olduğuna karar verilen bir hüküm olması hâlinde, bu kurallar, geçersiz veya yasa dışı hüküm bu belgede yer almıyormuş gibi geçerli olmaya devam edecek ve bu belgede yer alan şartlara göre yorumlanacaktır. Sponsorun bu Resmî Kurallardaki bir hükmü kullanmaması, o hükümden vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz.

 1. Uyuşmazlıklar:  Bu Resmî Kurallar ve/veya bu Yarışma ile ilgili uyuşmazlıklar, North Carolina eyaletinin kendi kanunlarınca yönetilecektir.  Sponsorun kararları bağlayıcı ve nihaidir. Sponsorun dâhil olduğu bir uyuşmazlığa taraf olan hiçbir iddia sahibi, dolaysız, cezai, arızi ya da risk sebebiyle oluşan hasarlardan kaynaklı tazminat talep etmeye veya almaya hak kazanmaz.

 2. Kazanan Katılımcı Listesi:  Kazanan Katılımcı listesini, ilgili talebinizle birlikte, kendi adresinizin yer aldığı ve yeterli pulun yapıştırılmış olduğu bir zarfla birlikte aşağıdaki adrese postalamanız durumunda edinebilirsiniz: Emote Royale Contest-Winning Entrant List, Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518.  Talepler en geç Yarışmanın bitişinden sonraki doksan (90) gün içinde alınmış olmalıdır.

© 2020, Epic Games, Inc. Tüm hakları saklıdır.