Aktualizacja trybu kreatywnego w Fortnite – 14.50

3.11.2020
Twórcy Fortnite

Aktualizacja trybu kreatywnego – 14.50

Najważniejsze zmiany

 • Twórcy mogą teraz używać na swoich wyspach aż 150 kanałów!
 • Urządzenie Przycisku ma teraz opcję czasu użycia umożliwiającą spowolnienie aktywacji.
 • Urządzenie Przycisku warunkowego można teraz aktywować zdalnie Aktywatorami.

Poprawki błędów wysp

 • Zmniejszono prędkość ruchu trawy powodowanego przez wiatr.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie czarnych pól trawy w określonych warunkach na komputerach PC.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający graczom tworzenie nowej wyspy bez zmiany jej nazwy na domyślną.

Poprawki błędów rozgrywki

 • Stworzenia mogą teraz przechodzić przez drzwi.
  • Podczas pogoni za graczami stworzenia będą teraz otwierać zamknięte drzwi, o ile drzwi nie są zamknięte przy użyciu urządzenia Kłódki.
 • Stworzenia nie blokują się już na kopiowanych/wklejanych budowlach graczy.

Poprawki błędów broni i przedmiotów

 • Naprawiono błąd, przez który gracze nie mogli podnieść śnieżki po wyjściu z BRUTALA.

Poprawki błędów narzędzi trybu kreatywnego i Smartfona

 • Naprawiono błąd, przez który gotowce i obiekty z galerii były wklejane poza pole podglądu.

Poprawki błędów gotowców i galerii

 • Naprawiono błąd związany z rekwizytem z możliwością przeszukania w chacie z drewnianych slumsów i galerii „Drewniane slumsy, rekwizyty”.
 • Naprawiono błąd, przez który rekwizyt lilii wodnej z domów na palach z drewnianych slumsów był zbyt niski, przez co nie była możliwa jego interakcja z graczem.
 • Naprawiono błąd, przez który brakowało spacji między słowami w tagu zawartości drewnianych slumsów.
 • Naprawiono błąd, przez który rekwizyt świecy z galerii „Drewniane slumsy, rekwizyty” nie był niszczony po ustawieniu natychmiastowego niszczenia kilofem.
 • Naprawiono błąd, przez który brakowało ikon niektórych pojedynczych obiektów z galerii „Drewniane slumsy, rekwizyty”.
 • Naprawiono błąd, przez który z obiektów dachu z galerii A „Drewniane slumsy, dachy” wypadały nieprawidłowe zasoby.
 • Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowy model kolizji drzwi z galerii A „Drewniane slumsy, ściany”.
 • Naprawiono błąd, przez który w podglądzie obiektów z galerii „Bagna, klify” były one wyświetlane w nieprawidłowych rozmiarach.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający kopiowanie/wklejanie elementu wykończenia drewnianego domu z galerii B „Drewniane slumsy, ściany”.
 • Naprawiono błąd wyrównania wspornika łuku z zamku księżniczki.

Urządzenia

 • Zwiększono liczbę dostępnych kanałów ze 100 na 150.
  • Znany problem: Wyświetlacz kanałów na modelu urządzenia Aktywatora nie został jeszcze zmieniony w celu wyświetlania 3 cyfr, więc kanały od 100 do 150 będą widoczne w urządzeniu jako 00–50.  To kwestia wyłącznie kosmetyczna, która nie wpływa na działanie urządzenia.
 • Dodano nową opcję do urządzenia Postępometr.
  • Zmniejsz postęp przy transmisji od: brak kanału, 1–150 (Domyślnie: brak kanału).
 • Dodano nowe opcje do urządzenia Menadżer wyniku.
  • Zmniejsz przy transmisji od: brak kanału, 1–150 (Domyślnie: brak kanału).
  • Zwiększ wynik przy przyznaniu: Wł., wył. (Domyślnie: wł.)
  • Przestaw na wynik gracza przy transmisji od: brak kanału, 1–150 (Domyślnie: brak kanału) – sprawia, że wynik jest ustawiany jako bieżący wynik gracza inicjującego sygnał.
 • Dodano nową opcję do urządzenia Przycisku.
  • Czas użycia: natychmiast, 1–10 s, 15 s, 20 s (Domyślnie: natychmiast) – określa czas, przez który gracz musi używać przycisku, by został on aktywowany.
 • Dodano nową opcję do urządzenia Przycisku warunkowego.
  • Aktywuj przy transmisji od: brak kanału, 1–150 (domyślnie: brak kanału) – umożliwia zdalne sprawdzanie warunków dla gracza przez Przycisk warunkowy poprzez nasłuchiwanie sygnału przychodzącego z innego urządzenia, co zapewnia warunek aktywacji dla większości urządzeń.

Poprawki błędów urządzeń

 • Po upuszczeniu przedmiotów w wyniku likwidacji postępometry odbierają teraz sygnały z Generatorów przedmiotów do przechwycenia.
 • Naprawiono błąd powodujący silne drganie Kulojazdu po jego interakcji z graczem.
 • Naprawiono błąd, przez który kody wysp portalu dobierania graczy nie były przywracane do zapisanego kodu po ich zastąpieniu podczas minigry.