Aktualizacja trybu kreatywnego w Fortnite – 14.60

18.11.2020
Twórcy Fortnite

Aktualizacja trybu kreatywnego – 14.60

 

Najważniejsze zmiany

 • Możecie teraz ukryć komunikaty o likwidacji i wyciszyć dźwięk likwidacji, by zachęcać graczy do podstępnej walki snajperskiej!

Wyspy 

 • Układ portali do wysp w centrum został zmodyfikowany w celu uwzględnienia najnowszych zmian wskazówek dla twórców centrów.

Poprawki błędów wysp

 • Naprawiono błąd, przez który oświetlenie odpowiednie do pory dnia wyglądało inaczej na wyróżnionych i własnych wyspach.

Rozgrywka

 • Dodano nową opcję do ustawień „Moja wyspa”
  • Dźwięk likwidacji gracza: Wył., Wł. (domyślnie: Wł.) – likwidowani gracze znikają po cichu.
 • Dodano nową opcję do interfejsu „Moja wyspa”
  • Ukryj komunikaty o likwidacji: Tak, Nie (domyślnie: Nie) – całkowicie ukrywa podczas gry komunikaty o likwidacji.
  • Ukryj likwidacje ekipy: Tak, Nie (domyślnie: Nie) – ukrywa podczas gry liczbę likwidacji zdobytych przez członków ekipy w interfejsie ekipy.

Poprawki błędów rozgrywki

 • Naprawiono błąd, przez który zlikwidowany gracz mógł obserwować gracza z przeciwnej drużyny.
 • Naprawiono błąd, przez który rozmiar drużyny nie ograniczał liczby graczy, gdy w ustawieniach dołączania do trwającej gry była wybrana opcja odradzania się w następnej rundzie.
 • Naprawiono błąd powodujący migotanie nieba na PS4.

Poprawki błędów broni i przedmiotów

 • Naprawiono błąd powodujący desynchronizację Burzolotu X-4 po interakcji z graczem.
 • Naprawiono błąd, przez który pustaki podążające za graczami nie spadały z krawędzi.

Poprawki błędów narzędzi trybu kreatywnego i Smartfona

 • Naprawiono błąd uniemożliwiający graczom otwieranie ekwipunku trybu kreatywnego po wycięciu i wklejeniu urządzenia.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie zniekształconego ekwipunku trybu kreatywnego podczas modyfikowania urządzenia.

Poprawki błędów gotowców i galerii

 • Naprawiono błąd kolizji ściany z filarem z galerii ścian zamku księżniczki.
 • Naprawiono błąd, przez który krzak z galerii A „Warianty zimowe roślinności” miał żółty połysk.
 • Naprawiono błąd utrudniający umieszczenie przy użyciu Smartfona przęsła z galerii mostu stalowego.
 • Naprawiono błąd, przez który niektóre gotowce i obiekty z galerii mostu stalowego pojawiały się poza granicami podglądu.
 • Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe ustawienie pola wyrównania do siatki dla ulicy z galerii mostu stalowego.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowych tekstur dla obiektów z galerii „Bagna, klify”.

Urządzenia

 • Dodano nowe opcje do Wybieracza klas.
  • Dźwięk aktywacji: Wł., Wył. (domyślnie: Wł.) – umożliwia wyciszenie efektu dźwiękowego odtwarzanego, gdy gracz zmienia klasę.
  • Dźwięk strefy: Wł., Wył. (domyślnie: Wł.) – umożliwia wyciszenie efektu dźwiękowego tła dla strefy oraz efektów dźwiękowych odtwarzanych, gdy gracze wchodzą do strefy lub ją opuszczają.
 • Dodano nowe opcje do Strefy modyfikatora.
  • Wybrana drużyna: Brak, 1-16 (domyślnie: Brak)
  • Działa na drużynę: Wybrana, Wszystkie poza wybraną (domyślnie: Wszystkie poza wybraną)
   • Te dwie opcje zastępują wcześniejszą opcję Drużyna bezpieczna, umożliwiając działanie strefy na wszystkie drużyny (brak wybranej drużyny), tylko na wybraną drużynę lub na każdą drużynę z wyjątkiem wybranej.
  • Wybrana klasa: Brak, 1-16 (domyślnie: Brak)
  • Działa na klasę: Wybrana, Wszystkie poza wybraną (domyślnie: Wszystkie poza wybraną)
   • Te dwie opcje zastępują wcześniejszą opcję Bezpieczna klasa, umożliwiając działanie strefy na wszystkie klasy (wybrana dowolna klasa), na graczy bez wybranej klasy (brak wybranej klasy), tylko na wybraną klasę lub na każdą klasę z wyjątkiem wybranej.
  • Zmień wybraną drużynę przy transmisji od: Brak kanału, 1-150 (domyślnie: Brak kanału) – ustawia drużynę wybraną w urządzeniu jako drużynę gracza, który nadał sygnał.
  • Zmień wybraną klasę przy transmisji od: Brak kanału, 1-150 (domyślnie: Brak kanału) – ustawia klasę wybraną w urządzeniu jako klasę gracza, który nadał sygnał.

Poprawki błędów urządzeń

 • Naprawiono błąd, przez który oświetlenie Panelu startowego gracza było zbyt jasne na PS5 przy aktywnych mieszanych filtrach wysp.
 • Naprawiono błąd, przez który zamiast wybranej opcji klasy dla Strefy modyfikatora była wybierana następna opcja.