Aktualizacja 18.30 trybu kreatywnego w Fortnite: zmiany w generatorze zwierząt oraz urządzenie kontrolera postaci

26.10.2021
Twórcy Fortnite

Aktualizacja 18.30 wprowadza zmiany do generatora zwierząt, nowy sterownik urządzenia postaci, dodatkowe aktualizacje urządzeń oraz poprawki błędów! 

Aktualizacja generatora zwierząt

Dodaliśmy kilka nowych funkcji do generatora zwierząt, by zapewnić wam większą kontrolę nad zwierzakami. Nowe opcje kontrolowania pojawiania się i ruchu, a także nowe aktywatory wykrywające różne wydarzenia, tchną w zwierzynę nowe życie.

Więcej szczegółów na temat urządzenia generatora zwierząt znajdziecie na stronie dokumentacji trybu kreatywnego Fortnite.
Fortnite Creative Wildlife Spawner

Sterownik urządzenia postacii

Dodaliśmy nowy sterownik urządzenia postaci, który pomoże wam jak najlepiej wykorzystać każde umieszczone urządzenie postaci. Nowe urządzenie pozwoli wam zmienić wygląd postaci, ich pozy, animacje bezczynności i emotki poprzez proste działania aktywujące.

Więcej szczegółów na temat sterownik urządzenia postaci znajdziecie poniżej, w części „Aktualizacje urządzeń”, i na stronie dokumentacji trybu kreatywnego Fortnite.

Przedmioty w Battle Royale 

Do trybu kreatywnego dodano następujące przedmioty z Battle Royale:

 • Para Łowców Biesów (o rzadkości od normalnej do legendarnej)

Aktualizacje urządzeń

Sterownik urządzenia postaci

 • Do trybu kreatywnego dodaliśmy sterownik urządzenia postaci.
  • Urządzenie to umożliwia stosowanie różnych elementów kosmetycznych, póz, animacji bezczynności i emotek do umieszczonych urządzeń postaci.
  • Wystarczy ustawić pole postaci w urządzeniu kontrolera identyczne jak pole postaci, którą chcecie kontrolować, a następnie użyć aktywatorów w urządzeniu postaci, by zastosować wybrane zmiany dla postaci. 

Generator zwierząt

 • Dodano nowe opcje do urządzenia generatora zwierząt:
  • Wymuszaj tworzenie nowych zwierząt
   • Umożliwia tworzenie nowych zwierząt poprzez usuwanie najstarszych zwierząt.
  • Zakres uwięzi
   • Nieoswojone zwierzęta będą starać trzymać się w określonej odległości od swojego generatora.
  • Odległość aktywacji
   • Zwierzęta będą pojawiać się wyłącznie, gdy gracz znajdzie się w określonej odległości od generatora zwierząt.
  • Odległość śledzenia zwierząt
   • Określa odległość, którą oswojone zwierzęta będą starać się zachować od podążającego za nimi gracza.
  • Dodano opcję „nieśmiertelności” dla zdrowia zwierząt.
 • Nadajniki/odbiorniki:
  • Po zlikwidowaniu zwierzęcia przez wroga transmituj na tym kanale.
  • Po zlikwidowaniu zwierzęcia przez neutralnego gracza transmituj na tym kanale.
  • Po zlikwidowaniu zwierzęcia przez drapieżnika transmituj na tym kanale.
  • Po usunięciu zwierzęcia w wyniku stworzenia nowego zwierzęcia transmituj na tym kanale.
  • Po zjedzeniu czegoś przez zwierzę transmituj na tym kanale
  • Po zranieniu zwierzęcia transmituj na tym kanale.
  • Zlikwiduj oswojone zwierzęta inicjatora przy transmisji od.

Generator wózków sklepowych

 • Generator wózków sklepowych został przywrócony do trybu kreatywnego.
  • Znane problemy:
   • Po wywróceniu się wózka opcja jazdy jest widoczna i odwrócenie wózka na właściwą stronę może być utrudnione.
   • Wózek nie obsługuje malowań niezależnie od ustawień.

Ognisko

 • Dokonano kilku zmian w urządzeniu ogniska:
  • Dodano 0 jako wartość ustawienia „Zdrowie na impuls”.
  • Dodano 0 jako wartość ustawienia „Początkowa ilość drewna”.
  • Dodano „Natychmiast” jako opcję dla ustawień „Czas rozpalania” i „Czas gaszenia”.
  • Dodano dodatkowe wartości do ustawienia „Zużycie drewna na impuls”.
  • Dodano dodatkowe wartości do ustawień „Maks. ilość drewna” i „Początkowa ilość drewna”.
  • Dodano dodatkowe wartości do ustawienia „Ilość drewna dokładana przy aktywacji” (ustawienie „Maksimum” wypełnia urządzenie do maksymalnej ilości drewna niezależnie od aktualnej ilości drewna).
  • Dodano zmienny czas między impulsami w celu zapewnienia dokładniejszej kontroli nad efektem leczenia. 
  • Rozmiar strefy leczenia jest teraz podawany w metrach, co zapewnia jej łatwiejsze kontrolowanie. W celu zapewnienia wstecznej kompatybilności aktualne wartości niestety nie są okrągłymi liczbami – w przyszłości dodamy nowe wartości.
  • Ognisko ma teraz opcję rzucania światła.

Urządzenie sklepienia nieba 

Zaktualizowaliśmy urządzenie sklepienia nieba w celu dodania następujących opcji:

 • Chmury
  • Kolor chmur

Strefa punktowana

Zaktualizowaliśmy urządzenie strefy punktowanej w celu dodania następujących opcji:

 • Wysokość strefy
  • Określa wysokość strefy punktowanej.
 • Widoczność podczas gry
  • Określa, czy urządzenie ma być widoczne podczas gry. Nie wpływa to na właściwości urządzenia związane z kolizją.

Interfejs wyboru kolorów

Dodaliśmy usprawnienia zwiększające komfort gry do interfejsu wyboru kolorów (dostępnego w urządzeniach sklepienia nieba i personalizowanego oświetlenia):

 • Istniejący kolor jest teraz wstępnie wybierany po otwarciu interfejsu wyboru kolorów.
 • Interfejs wyboru kolorów teraz blokuje się po otwarciu, dzięki czemu ustawienie kursora na innych elementach interfejsu nie będzie powodować jego zamknięcia.
 • Aktywny obszar przełączników koloru został powiększony.
 • Zaznaczane pole interfejsu wyboru koloru ma teraz efekt graficzny stanu ustawienia kursora na nim lub poza nim.

Poprawki błędów urządzeń

 • Naprawiono błąd urządzenia strefy punktowanej, który uniemożliwiał zużycie przedmiotu upuszczonego w strefie. 
 • Naprawiono błąd, przez który menadżer likwidacji nie śledził prawidłowo klas.
 • Naprawiono błąd, przez który generator przedmiotów nieprawidłowo wyświetlał komunikat „Masz za mało zasobów!”.
 • Naprawiono błąd, przez który strefa modyfikatora zawsze nadawała na początku rundy, gdy gracz znajdował się w jej w wnętrzu.
 • Naprawiono błąd, przez który niektóre emotki w urządzeniu postaci były nieprawidłowe.
 • Naprawiono błąd, przez który brakowało niektórych ustawień licznika czasu.

Poprawki błędów gotowców i galerii

 • Naprawiono błąd, przez który elementy z galerii wizualizacji nie były animowane na wyspach normalnych i bardzo dużych.
 • Naprawiono błąd, przez który elementy z galerii „Proste kształty” były generowane poza obszarem podglądu.

Poprawki błędów wysp

 • Naprawiono błąd uniemożliwiający twórcom wybieranie kilku świateł. 
 • Naprawiono błąd, przez który rekwizyty znikały, gdy kilku twórców pracowało nad wyspą. 
 • Naprawiono błąd, przez który drzewa nie były wyświetlane na minimapie.
 • Naprawiono błąd, przez który nazwy wysp nie mieściły się prawidłowo w portalu dobierania graczy.

Poprawki błędów rozgrywki

 • Naprawiono błąd, przez który rozbicie rekwizytu na niezniszczalnej podłodze powodowało jej zniszczenie.

Aktualizacja interfejsu

 • Zaktualizowano interfejs obok portali dobierania graczy:
  • Przy patrzeniu na portal informacje o grze nie będą już unosić się obok ekranu, lecz będą umieszczane w warstwach na powierzchni portalu.
  • Wybranie portalu spowoduje wyświetlenie ekranu wyboru trybu gry ze szczegółami gry.
  • Podczas dobierania graczy tekst informujący o dobieraniu nie będzie już unosić się obok ekranu portalu, lecz będzie zintegrowany z interfejsem gracza.
 • Dodano nowe tagi wyszukiwania broni, by umożliwić graczom sortowanie broni według rodzaju amnunicji.

Poprawki błędów interfejsu

 • Naprawiono błąd, przez który zasoby jednorazowe w Ratowaniu Świata nie miały szczegółowych opisów.