Aktualizacja 23.20 trybu kreatywnego Fortnite

Aktualizacja 23.20 trybu kreatywnego Fortnite

18.01.2023
Twórcy Fortnite

Aktualizacja Fortnite 23.20 wprowadza Młot Uderzeniowy, Sokoła Zwiadowczego, Osłonę Strażników i furgonetkę restartu z Fortnite: Battle Royale! W 23.20 pojawią się również ulepszony generator piłek, nowe warianty graficzne generatora zwierząt, niestandardowe opcje ekranu wyświetlanego po grze (teraz rozszerzone na wszystkie wyspy), a także aktualizacje i poprawki błędów urządzeń, wysp i narzędzi.

Młot Uderzeniowy

Shockwave Hammer
Młot Uderzeniowy to broń biała, która nie tylko zadaje obrażenia, ale też odrzuca gracza, oddział graczy lub przeciwników od miejsca uderzenia.

Po naładowaniu Rąbnięcia gracze mogą wyrzucić innych w powietrze, puszczając przycisk podstawowego strzału podczas wyskoku. Mogą również wyrzucić w powietrze siebie i innych, przytrzymując przycisk podstawowego strzału, gdy młot uderzy w ziemię. Efekt działa podobnie jak Fala Uderzeniowa, ale jest wywoływany przez ogromny młot!

Możecie umieszczać na swoich wyspach skrzynie Zaprzysiężonych, by zapewnić graczom losową szansę znalezienia Młota Uderzeniowego.

Sokół Zwiadowczy

Falcon Scout
Sokół Zwiadowczy to latający mechaniczny towarzysz, którego gracze mogą użyć do zaznaczania przeciwników, otwierania pojemników i przenoszenia łupów do siebie lub członków drużyny. Używanie tego potężnego narzędzia ma swoją cenę: gdy gracz kontroluje Sokoła Zwiadowczego, wystawia się na cel! Gracze sami muszą ocenić, czy ryzyko się opłaci.

Możecie umieszczać na swoich wyspach skrzynie Zaprzysiężonych, by zapewnić graczom losową szansę znalezienia Sokoła Zwiadowczego.

Osłona Strażników

Guardian Shield
Nawet niewielka osłona może bardzo przydać się graczom. Osłona Strażników stawia przed graczem barierę ochronną, która blokuje nadchodzące obrażenia. Może zapewnić przemieszczającym się graczom przenośną formę osłony. Można ją też wyrzucić na ziemię, otrzymując stacjonarne osłonięte miejsce. Osłona działa tymczasowo i zmienia kolor, informując, ile czasu pozostało do wyczerpania.

Możecie umieszczać na swoich wyspach skrzynie Zaprzysiężonych, by zapewnić graczom losową szansę znalezienia Osłony Strażników.

Generator furgonetek restartu

Reboot Van Spawner
Umieśćcie na swoich wyspach Generator furgonetek restartu, by umożliwić graczom ożywianie zlikwidowanych towarzyszy. Możecie skonfigurować, które drużyny lub klasy mogą używać furgonetki restartu, a także aktywować zdarzenia, gdy furgonetka restartu ładuje się lub po zrestartowaniu ustawionej liczby graczy.

Karty restartu wypadają ze zlikwidowanych graczy, ale tylko jeśli mają oni towarzyszy, którzy mogą podnieść pozostawioną kartę. Musi również być dostępna furgonetka restartu, której może użyć drużyna lub klasa zlikwidowanego gracza. W zakładce Ustawienia menu Moja wyspa dostępna jest nowa opcja Pozostawiaj kartę restartu po likwidacji, która domyślnie ustawiona jest na Czy można zrestartować. Po ustawieniu opcji Nie zlikwidowani gracze nie będą pozostawiać kart restartu.

Nowy Generator piłek

Ball Spawner
Pracowaliśmy nad stworzeniem nowego, ulepszonego Generatora piłek, który wykorzystuje nasz nowoczesny system fizyki, i z przyjemnością wprowadzamy go w aktualizacji 23.20! Wraz z ulepszoną fizyką dodaliśmy inne opcje i modyfikacje. Możecie na przykład bezpośrednio zwiększyć rozmiar piłki, zmodyfikować zasięg i skonfigurować piłkę tak, by aktywowała zdarzenia, gdy dotkną jej gracze.

Od wprowadzenia nowego Generatora piłek poprzednie urządzenie tego typu będzie teraz mieć nazwę Generator piłek (stara wersja). W przyszłości stara wersja Generatora piłek zostanie usunięta.

Uwaga: informacje na temat nowego Generatora piłek zostały dodane do dokumentacji dla starszej wersji urządzenia. Jednak w górnej części strony znajdziecie link do nowych sekcji.

Nowe modele wariantów zwierząt

Dodano nowe warianty graficzne niektórych zwierząt tworzonych przez Generator zwierząt. Jeśli ustawicie opcję Rodzaj na Kurczak, Dzik lub Wilk, zostanie wyświetlona opcja Wariant biomu. Domyślnie zwierzęta mają wygląd Klasyczny, ale możecie też wybrać warianty Średniowieczny lub Śnieżny.

Własne ustawienia ekranu zakończenia gry dla wszystkich wysp

Dla wszystkich wysp autorstwa twórców dostępne są niestandardowe ustawienia ekranu zakończenia gry! Wcześniej były one dostępne tylko dla Wyspy Battle Royale w trybie kreatywnym. Aby zmienić wygląd ekranu zakończenia gry na waszej wyspie, przejdźcie kolejno do Moja wyspa > Interfejs i przewińcie w dół do opcji Informacje po grze. Oto kilka opcji dostępnych po ustawieniu własnych Informacji po grze:

 • Własna tablica wyników wyświetlana po grze
 • Własny styl animacji zwycięstwa po grze
 • Własne kolory animacji zwycięstwa po grze
 • Własny tekst animacji zwycięstwa po grze
 • Własny dodatkowy tekst animacji zwycięstwa po grze
 • Własny styl animacji porażki po grze
 • Własne kolory animacji porażki po grze
 • Własny tekst animacji porażki po grze
 • Własny dodatkowy tekst animacji porażki po grze
 • Własny styl animacji remisu po grze
 • Własne kolory animacji remisu po grze
 • Własny tekst animacji remisu po grze
 • Własny dodatkowy tekst animacji remisu po grze

Więcej informacji na temat opcji ekranu zakończenia gry znajdziecie w sekcji Zmiana ustawień interfejsu menu Moja wyspa. Interfejs ekranu zakończenia gry możecie również skonfigurować używając Urządzenia końca gry zamiast ustawień menu Moja wyspa.

Inne aktualizacje

Aktualizacje dokumentacji

 • Na naszej oficjalnej stronie z dokumentacją dostępna jest już nowa sekcja Galerie!

Aktualizacje urządzeń

 • Strefa modyfikatora: Dodano opcję Zezwól na skakanie, by twórcy mogli włączać lub wyłączać możliwość skakania graczy.
 • Dodano skrzynię Zaprzysiężonych do urządzenia Skrzynie i amunicja – galeria.

Aktualizacje ulepszonych urządzeń

Urządzenie komunikatów w interfejsie (tylko po wyrażeniu zgody na ulepszone urządzenia): W przypadku wysp skonwertowanych do ulepszonych urządzeń Urządzenie komunikatów w interfejsie zostało przeprojektowane i ma kilka nowych opcji:

 • Pozycja: Dodano nową opcję Własna. Powoduje ona wyświetlenie punktu zaczepienia komunikatu, a pozycja jest względem niego przesunięta. Podczas używania własnych przesunięć należy pamiętać, że inne urządzenia mogą mieć różne rozmiary ekranu, więc należy wybrać odpowiedni punkt zaczepienia.
 • Warstwa (0-4): Na ekranie można wyświetlać wiele komunikatów interfejsu naraz! W każdej warstwie może być wyświetlany komunikat interfejsu i każda ma własną kolejkę komunikatów.
 • Priorytet: Określa stopień ważności komunikatu. Komunikaty są umieszczane w kolejce w kolejności priorytetu (priorytet 0 jest najważniejszy).
 • Zezwól na kilka pozycji w kolejce: Określa, czy w kolejce do wyświetlenia może znajdować się kilka komunikatów z tego samego urządzenia. Wcześniej zachowanie domyślne zawsze na to zezwalało.
 • Limit czasu w kolejce: Jeśli komunikat znajduje się w kolejce do wyświetlenia, opcja ta określa czas oczekiwania przed jego usunięciem z kolejki. Jest to przydatne w przypadku komunikatów, które są ważne tylko w okolicach czasu, w którym powinny być wyświetlone.
 • Umieść w kolejce dla graczy dołączających później: Umożliwia wyświetlanie komunikatów dla graczy, którzy dołączają do gry po wysłaniu komunikatu.
 • Sprawdzaj komunikaty przed ich wyświetleniem: Komunikaty są wyświetlane u graczy wyłącznie, jeśli są prawidłowe, lub po prośbie ich wyświetlenia. Jeśli gracz zmieni drużynę po umieszczeniu komunikatów w kolejce do wyświetlenia, opcja ta sprawdzi, czy jakiekolwiek komunikaty są obecnie nieprawidłowe, a urządzenie ich nie wyświetli. Na przykład, jeśli pojawi się komunikat wyświetlania dla drużyny 1, a gracz przejdzie z tej drużyny do innej, opcja ta zapobiegnie wyświetlaniu u tego gracza komunikatów przeznaczonych dla drużyny 1.

Poprawki błędów

Poprawki błędów urządzeń

 • Naprawiono błąd, przez który gracze nie mogli umieszczać urządzenia Sklepienie nieba.
 • Naprawiono błąd, przez który rekwizyty z przyczepionym Przenośnikiem rekwizytów przestawały się poruszać po kolizji z innym rekwizytem. 
 • Naprawiono błąd, przez który gracze dołączający w trakcie gry nie widzieli napełniania się Urządzenia wody.
 • Naprawiono błąd, przez który używanie wielu rekwizytów z Manipulatorem rekwizytów powodowało rozłączanie gry.
 • Naprawiono błąd powodujący blokowanie graczy, którzy kucali i wpadali w przestrzeń Urządzenia wody.
 • Naprawiono błąd, przez który przedmioty pojawiały się na Generatorze przedmiotów, powodując osiągnięcie limitu przedmiotów.
 • Naprawiono błąd, przez który stworzeni strażnicy nie atakowali graczy, którzy znajdowali się w ich zasięgu, gdy w opcji Drużyna ustawiono Zwierzęta i stwory.
 • Naprawiono błąd, przez który Przyczepna Lotnia nie trafiała w cel.
 • Naprawiono błąd, przez który przedmioty zarejestrowane przez Urządzenie strefy punktowanej unosiły się ponad urządzeniem, nawet jeśli zostały z niego skasowane. 
 • Naprawiono błąd, przez który dźwięk przyspieszania czołgu był wyciszany podczas ruchu.

Poprawki ulepszonych urządzeń

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom umieszczenie liczby urządzeń przekraczających oryginalny limit po skonwertowaniu wyspy do ulepszonych urządzeń.
 • Naprawiono błąd, przez który obiekt usunięty przez Podstępne Pole nie był resetowany po zakończeniu meczu.

Poprawki narzędzi

 • Naprawiono błąd, przez który na pasku szybkiego dostępu nie były wyświetlane ikony ze skopiowanych obiektów.

Poprawki błędów wysp

 • Naprawiono błąd, przez który trawa pojawiała się na materiałach z asfaltu na wyspie z Wykrzywionymi Wieżami.
 • Naprawiono błąd, przez który krawężniki na wyspie z Wykrzywionymi Wieżami nakładały się na chodnik w północnozachodniej części wyspy.
 • Naprawiono błąd, przez który brakowało niektórych obiektów z galerii Kręgów A.
 • Naprawiono błąd, przez który bus bojowy na Wyspie Battle Royale nie wydawał dźwięków.
 • Naprawiono błąd, przez który boty-cele na Wyspie Battle Royale powodowały wydłużenie czasu wczytywania na początku i końcu meczów. 

Poprawki błędów rozgrywki

 • Naprawiono błąd powodujący „teleportowanie się” obiektów w meczach z dobieraniem 100 graczy.
 • Naprawiono błąd, przez który wszyscy gracze mogli dołączać do prywatnych gier na Wyspie Battle Royale.
 • Naprawiono błąd, przez który wskazania tablicy wyników były nieprawidłowe, gdy na Wyspie Battle Royale używano botów-celów.