Fortnite Dünya Kupası Yaratıcılık Yarışmaları Resmî Kurallar

18.04.2019
The Fortnite Team

Fortnite Dünya Kupası Yaratıcılık Yarışmaları

Resmî Kurallar
 

Katılmak ya da kazanmak için bir şey satın almak gerekmez.

Fortnite Dünya Kupası Yaratıcılık Yarışmaları (“Yarışma”), aksi açıkça belirtilmediği sürece, Yarışma ile ilgili konularda bağlayıcı ve nihai olan bu Fortnite Dünya Kupası Yaratıcılık Yarışmaları Resmî Kurallarına (“Resmî Kurallar”) tabidir.  Yarışmanın sponsoru Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd., Cary, North Carolina 27518’dir (“Sponsor”).  Yarışma, YouTube’un sponsorluğunda değildir, YouTube tarafından desteklenmez ya da idare edilmez.
 
 1. Yarışma Süresi: Yarışma Süresi 29 Nisan 2019 günü, Doğu Standart Saatine göre (“EST”) 10:00’da başlar ve 7 Haziran 2019 günü, 23:59 EST’de biter (“Yarışma Süresi”).  Yarışmaya, aşağıda belirtildiği gibi, beş (5) ayrı katılım dönemi (her biri bir “Katılım Dönemi”) vardır:
 
 • 1’inci Katılım Dönemi 29 Nisan 2019 günü, 10:00 EST’de başlar ve 10 Mayıs 2019 günü, 23:59 EST’de biter
 • 2’nci Katılım Dönemi 6 Mayıs 2019 günü, 10:00 EST’de başlar ve 17 Mayıs 2019 günü, 23:59 EST’de biter
 • 3’üncü Katılım Dönemi 13 Mayıs 2019 günü, 10:00 EST’de başlar ve 24 Mayıs 2019 günü, 23:59 EST’de biter
 • 4’üncü Katılım Dönemi 20 Mayıs 2019 günü, 10:00 EST’de başlar ve 31 Mayıs 2019 günü, 23:59 EST’de biter
 • 5’inci Katılım Dönemi 27 Mayıs 2019 günü, 10:00 EST’de başlar ve 7 Haziran 2019 günü, 23:59 EST’de biter

TÜM KATILIM BAŞVURULARI YARIŞMA SÜRESİNCE YAPILMALIDIR. Katılımcılar (aşağıda tanımlanmıştır) bu yarışmaya katıldıklarında, bu Yarışma ile ilgili konularda bağlayıcı ve nihai olan bu Resmî Kurallara ve hakemlerin ve/veya Sponsorun kararlarına tabi olmayı kabul ederler.
 
 1. Katılma Yöntemi:  Yalnızca online başvurular kabul edilir.  Katılımcılar, ilgili Katılım Dönemine ait Yaratıcılık Yarışması Adası’nı konu alan bir videoyu, hakemlerin belirlediği hashtag’i başlıkta kullanarak (“Zorunlu Hashtag”) ve videoyu herkese açık ve aranabilir yaparak, söz konusu Katılım Dönemi boyunca YouTube’a yükleyebilirler (“Başvuru”).

Zorunlu Hashtag’ler her Katılım Döneminin başında ilgili hakemlerce belirlenecek olup, https://twitter.com/fortnitegame adresinde duyurulacaktır.  

Başvurular özgün olmak zorunda olup, sadece başvuranın kişisel oyununu ve telifsiz ses dosyalarını içerebilir.  Diğer şartlar için Başvuru Kriterlerine bakın.
 
 1. Katılma Yeterliliği:  Yarışma, en az 13 yaşında (ya da katılımcının ikamet ettiği ülke daha büyük bir asgari yaşı zorunlu kılıyorsa o yaşta) olan (“Katılımcı”) ve Fortnite Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi uyarınca geçerli bir Fortnite Lisans Sahibi olan herkesin katılımına dünyanın her yerinde açıktır.  Katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan kişiler Yarışmaya katılabilmek için ebeveynlerinden ya da yasal vasilerinden izin almalıdır.  Bütün Yarışma boyunca kişi başına yalnızca bir Başvuru yapılabilir.

Katılımcılar, Finalist (aşağıda tanımlanmıştır) olarak seçilmeleri durumunda, 26 Temmuz 2019’dan itibaren Fortnite Dünya Kupası Finalleri kapsamında düzenlenecek Fortnite Dünya Kupası Yaratıcılık Yarışmaları Finaline (“Yaratıcılık Yarışmaları Finali”) katılmak üzere New York City’e seyahat edebilmelidir.  Pasaport ya da Vize gibi gerekli seyahat evraklarının temini, yalnızca Finalistlerin sorumluluğundadır.

Sponsorun çalışanları, bağlı kuruluşları, Yarışma süpervizörleri ve onların birinci dereceden aile üyeleri Yarışmaya katılamaz veya Yarışmayı kazanamaz.

Yarışma, yürürlükteki tüm federal, bölgesel ve yerel yasalara, kurallara ve yönetmeliklere, ayrıca eyalet yasalarına, kurallarına ve yönetmeliklerine tabidir. Yasak olduğu yerlerde geçersizdir.
 
 1. Ödüller:  Bu Resmî Kurallar uyarınca katılma yeterliliğine sahip Finalistlere aşağıdaki ödüller verilecektir:

On beş (15) Finalist Ödülü:
 • 5.000,00 ABD Doları
 • Yaratıcılık Yarışmaları Finaline katılma garantisi

Sponsor, takdir hakkı tamamen kendine ait olmak üzere, ödülün hangi yöntemle ödeneceğini belirleyecektir. New York City’deki Yaratıcılık Yarışmaları Finaline katılacak Finalistlerin seyahat ve konaklama masrafları da Sponsora aittir. Katılım yeterliliğine sahip reşit olmayan kişiler, Yaratıcılık Yarışmaları Finaline geliş ve gidiş seyahatlerinde ve Yaratıcılık Yarışmaları Finalindeyken sürekli olarak bir ebeveynin ya da yasal vasinin eşliğinde olmalıdır.

Yaratıcılık Yarışmaları Finalinde kazananın nasıl belirleneceği ve ödüller ile ilgili ayrıntılar ileri bir tarihte duyurulacaktır.

Finalistler ödülü başka bir ödülle değiştiremez, ödülü devredemez ya da transfer edemez, ancak Sponsor, takdir hakkı yalnızca kendine ait olmak üzere, ödülü (ya da ödülün bir kısmını) benzer değerde ya da daha değerli bir ödülle değiştirme hakkını saklı tutar. Ödül paraya dönüştürülemez.  Ödülle ilgili tüm ayrıntılar Sponsorun tek takdirindedir.  Kişi başına bir (1) ödül sınırı vardır.
 
 1. Başvuru Kriterleri:
 • Başvurular, Katılma Yöntemi bölümüne uygun şekilde yapılmalı ve verdiğiniz bağlantı, Sponsor tarafından ve diğer herhangi bir kişi tarafından doğrudan erişilebilir olmalıdır.
 • Başvuruların başlığında, ilgili Zorunlu Hashtag mutlaka bulunmalıdır.
 • Başvuruların içeriği bütünüyle özgün olmalıdır.
 • Başvuruların çalıştırılabilmesi için ek bir yazılım gerekmemelidir.
 • Başvurular, bir kişiye ya da rakiplerin ürünleri de dâhil olmak üzere belli bir ürüne kişisel saldırılar içermemelidir.
 • Başvurularda çıplaklık, hayvanlara eziyet, yasa dışı eylemler ya da maddeler veya Sponsorun tek takdirine göre saldırgan ya da müstehcen olduğu kabul edilen diğer herhangi bir unsur yer alamaz.
 • Başvurular, Sponsoru olumsuz şekilde betimlemeyecektir.
 • Başvurular geniş bir kitleye uygun olmalıdır.
 • Başvurularda, Sponsora ait olanlar dışında, hiçbir ticari marka (logolar dâhil) yer alamaz.
 • Başvurular, başvuruyu gönderen kişinin ürettiği/oluşturduğu özgün eserler olmalıdır. Katılımcılar, başka bir kaynağın Başvurusunu kopyalayamaz ya da başka bir şekilde eser hırsızlığı yapamaz, ayrıca Başvurularda, telif hakkı sahibinin izni olmaksızın telif hakkı üçüncü taraflara ait materyaller ya da sanat eserleri yer alamaz. Katılımda bulunarak siz (ve katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan bir kişi olmanız durumunda, ebeveyniniz ya da yasal vasiniz), Başvurunuzun hiçbir üçüncü tarafın haklarını çiğnemediğini ve Başvuruyu göndermek için ilgili tüm üçüncü taraflardan gerekli izinleri almış olduğunuzu beyan etmiş oluyorsunuz.  Siz (ve katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan bir kişi olmanız durumunda, ebeveyniniz ya da yasal vasiniz), Başvurunun Sponsor tarafından kullanılması nedeniyle üçüncü tarafların ileri sürebileceği her türlü hak talebine karşı Sponsoru tazmin edeceğinizi işbu belgeyle kabul ediyorsunuz.
 • Sponsor, telif hakkı ihlallerine karşı Başvuruları incelemiyor olmakla birlikte, Sponsor, takdir hakkı yalnızca kendine ait olarak, Başvurunuzun telif hakkı ihlaline neden olduğuna ya da olabileceğine inanırsa Başvurunuz diskalifiye olur.
 • Sponsor, takdir hakkı yalnızca Sponsora ait olarak, kendi belirleyeceği bir prosedürle Başvuruların doğrulanmasını zorunlu tutabilir.
 • Sponsor, takdir hakkı yalnızca kendine ait olmak üzere, bu kriterlere uymadığına ya da başka bir şekilde bu Kuralları çiğnediğine inandığı Başvuruları hariç tutma ve Sponsorun kontrolündeki yerlerden söz konusu Başvuruları silme ya da başka şekilde kaldırma hakkını saklı tutar.
 
 1. Kazananın Seçilmesi ve Potansiyel Finaliste Bildirimde Bulunulması:  Karar aşamasına gelinmeden önce, tüm Başvurular ön kontrolden geçirilerek Başvuru Kriterlerine ve Sponsorun genel standartlarına ve uygulamalarına uygun olduğundan emin olunacaktır (“Uygun Başvurular”).

Finalist Ödülünün Sahibinin Belirlenmesi: Her Katılım Döneminin başlangıcında ilgili hakemlerce belirlenen ve https://twitter.com/fortnitegame adresinde duyurulan kriterlere uygun olarak, 1’inci Katılım Döneminin sonunda, nitelikli hakemlerden oluşan bir heyet, 1’inci Katılım Döneminde alınan Uygun Başvurular arasından üç (3) potansiyel finalist seçecektir (her biri, bir “Finalist”); 2’nci Katılım Döneminin sonunda, nitelikli hakemlerden oluşan bir heyet, 2’nci Katılım Döneminde alınan Uygun Başvurular arasından üç (3) potansiyel finalist seçecektir; 3’üncü Katılım Döneminin sonunda, nitelikli hakemlerden oluşan bir heyet, 3’üncü Katılım Döneminde alınan Uygun Başvurular arasından üç (3) potansiyel finalist seçecektir; 4’üncü Katılım Döneminin sonunda, nitelikli hakemlerden oluşan bir heyet, 4’üncü Katılım Döneminde alınan Uygun Başvurular arasından üç (3) potansiyel finalist seçecektir; 5’inci Katılım Döneminin sonunda, nitelikli hakemlerden oluşan bir heyet, 5’inci Katılım Döneminde alınan Uygun Başvurular arasından üç (3) potansiyel finalist seçecektir.  Bir (1) Katılım Döneminden gelen ve kazanamamış Uygun Başvurular, diğer Katılım Dönemlerinde kazananın belirlenmesi sürecine dâhil edilmeyecektir.  Hakem skorları açıklanmayacaktır.  Sponsor, bir Katılım Döneminde yeterli sayıda Uygun Başvuru almazsa, istediği Katılım Döneminde, daha önce ilan edilmiş Finalist sayısından daha azını seçme hakkını saklı tutar.

Her Katılım Döneminde en yüksek puanlı Uygun Başvuruları yapan Katılımcılar, ilgili Katılım Döneminin tamamlanmasını takip eden beş (5) iş günü içinde ya da Sponsorun bu bildirimler için uygun gördüğü başka bir makul zaman diliminde, başvurunun gönderildiği anda söz konusu Uygun Başvurunun YouTube hesabıyla ilişkili e-posta adresine e-posta gönderilmesi yoluyla, potansiyel Finalist oldukları yönünde bilgilendirilecektir.  Sponsordan resmî bildirimi alan potansiyel Finalistin, yanıt vermek ve Ödül Kabul ve Teyit Formu (“Teyit”) da dâhil olmak üzere Sponsorun istediği bilgileri ya da materyalleri vermek için, bu bildirimin e-posta ile gönderildiği tarihten itibaren beş (5) iş günü süresi olacaktır.  Potansiyel Finalistin yanıtı, Sponsorun bildiriminin geldiği e-posta adresine ya da, tercih hakkı yalnızca Sponsorda olmak üzere, bildirimde belirtilen başka bir e-posta adresine gönderilmelidir.

Potansiyel Finalistin bu bölümde öngörülen teslim tarihlerine uyup uymadığı, Sponsorun e-postayı aldığı tarih göz önünde bulundurularak belirlenecektir.  Potansiyel Finalistler, bildirimlere ya da materyal veya bilgi taleplerine zamanında yanıt vermezlerse diskalifiye olabilirler.  Böyle bir durumda Sponsor, ilgili Katılım Dönemi için alınmış diğer Uygun Başvurular arasından başka bir potansiyel Finalist seçebilir. 

Yürürlükteki yasalar tarafından sınırlandırılmadığı sürece, her potansiyel Finalistin (ya da katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan bir kişi olması durumunda, bu potansiyel Finalistin ebeveyninin ya da yasal vasisinin) bu bölümde öngörülen teslim tarihlerine kadar Teyit belgesini doldurması ve göndermesi gereklidir.  Bir potansiyel Finalistin: (i) ulaşılamaz olması hâlinde; (ii) bu Resmî Kurallarda istendiği üzere Teyit belgesinde gereken tüm yerlerde imza temin edememesi ve belgeleri zamanında göndermemesi hâlinde; ya da (iii) herhangi bir nedenle ödülü kabul etmemesi ya da almaması veya kabul edememesi ya da alamaması hâlinde, ilgili Katılım Dönemi için alınmış diğer Uygun Başvurular arasından başka bir potansiyel Finalist seçilebilir.

Bir potansiyel Finalistin Finalist kabul edilmesi, bu Resmî Kurallara göre Sponsor tarafından doğrulama yapılmasının ardından gerçekleşir.

Ödülü alabilmeleri için, potansiyel Finalistlerin gerekli vergi bilgi formları da dâhil olmak üzere Sponsora belli ödeme bilgilerini de sunmaları gerekecektir.  Potansiyel Finalistin uygun ödeme formlarını Sponsora zamanında sunmaması durumunda, Sponsor, ödül ödemesini yapmayabilir.
 
 1. LİSANS:  Bir katılım koşulu olarak, Katılımcı (ve katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan bir kişi olması durumunda, Katılımcının ebeveyni ya da yasal vasisi) işbu belgeyle Sponsora ve onun lisans sahiplerine, vekillerine ve atadığı kişilere (toplu olarak “Lisanslı Taraflar”), münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, tüm dünyada geçerli, devredilebilir, alt lisansı verilebilir ve telifsiz bir lisansı, dünyanın her yerinde ve Lisanslı Tarafların uygun göreceği herhangi bir amaçla ve her türlü medya formatında Başvuruyu kullanması, değiştirmesi, yeniden üretmesi, türev çalışmalarını hazırlaması, dağıtması, icra etmesi ve sergilemesi için verir.  Katılımcı bir Finalist olarak seçilirse, yukarıda açıklanan lisansın yerine, Katılımcı (ve katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan bir kişi olması durumunda, Katılımcının ebeveyni ya da yasal vasisi) Lisanslı Taraflara, münhasır, kalıcı, geri alınamaz, tüm dünyada geçerli, devredilebilir, alt lisansı verilebilir ve telifsiz bir lisansı, dünyanın her yerinde ve Lisanslı Tarafların uygun göreceği herhangi bir amaçla ve her türlü medya formatında Başvuruyu kullanması, değiştirmesi, yeniden üretmesi, türev çalışmalarını hazırlaması, dağıtması, icra etmesi ve sergilemesi için verir.

BAŞVURULARI İÇİN ya da Lisanslı Taraflara bu hakların herhangi birini verdikleri için KATILIMCILARA ÖZEL BİR ÖDEME YAPILMAYACAKTIR. 

Sponsor, Başvuruyu, katılım anında sunulduğu biçimde yayımlamaya çalışacak olmakla birlikte, her Katılımcı  (ve katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan bir kişi olması durumunda, Katılımcının ebeveyni ya da yasal vasisi) teknik kısıtlamalardan ve kurum içi standartlardan dolayı Başvuruların orijinal biçiminden farklılaştırılabileceğini ve Sponsorun, takdir hakkı yalnızca kendine ait olmak üzere, kendi logosunu ya da başka ticari markaları eklemek de dâhil olmak üzere, Başvuruyu değiştirme hakkını saklı tuttuğunu kabul eder. Sponsor, Başvuruları istediği sırayla, yorumla veya yorumsuz yayımlayabilir ve takdir hakkı yalnızca kendine ait olmak üzere, küçük resim olarak kullanılacak bir resim seçebilir.
 
 1. Kişisel Gizlilik:  Verdiğiniz bilgiler, Sponsorun https://www.epicgames.com/privacypolicy adresinde bulunan gizlilik politikasına uygun olarak kullanılacaktır.
           
 1. Tanıtım:  Sponsor, Yarışmanın bitiş tarihinden önce, sonra ya da Yarışma sırasında, herhangi bir medya formatında, dünyanın her yerinde, kalıcı olarak, ancak yalnızca Yarışmanın tanıtılmasıyla ilgili olarak ve yasalarca özellikle yasaklanmadıkça ücret ödemeksizin veya önceden incelemeye tabi tutmaksızın, tanıtım amacıyla herhangi bir Katılımcının adını, resmini ve/veya hesap kimliğini kullanma hakkını saklı tutar.

Yarışma Süresinden önce, sonra ya da Yarışma Süresince herhangi bir anda Sponsor, takdir hakkı kendine ait olmak üzere, yalnızca promosyon ve eğlence amacıyla, bir ya da daha fazla Başvuruyu, oluşturanın adını ve profil bilgilerini internette (Facebook sayfaları, Twitter mesajları, YouTube kanalları ve üçüncü taraf web siteleri dâhil) yayımlamayı veya dağıtmayı tercih edebilir. Bu Başvurunun ya da Başvuruların yayımlanması, söz konusu Başvuruların kazanma yeterliliğine sahip olduğu veya potansiyel Finalist olduğu anlamına gelmez.  Katılımcı (ve katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan bir kişi olması durumunda, Katılımcının ebeveyni veya yasal vasisi), bu sitelerin kullanıcılarının Katılımcının Başvurularını paylaşabileceğini, hakkında yorumda bulunabileceğini (olumsuz yorumlar dâhil) ve yeniden yayımlayabileceğini bilir. Katılımcıların bir Başvurunun değerlendirmeden çekilmesine ilişkin talepleri, uygulama anlamında mümkün olduğu ölçüde karşılanacaktır.  Sponsor, Başvuruların üçüncü taraflarca yeniden yayımlanmasından sorumlu değildir.
 
 1. Genel Koşullar:  Her Katılımcı (ve katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan bir kişi olması durumunda, bu Katılımcının ebeveyni veya yasal vasisi), katılımda bulunarak, bu Resmî Kurallara ve Sponsorun kararlarına bütünüyle ve kayıtsız şartsız tabi olmayı kabul eder ve yürürlükteki yasalarca yasaklanmadığı sürece, Yarışmada ya da bu Resmî Kurallarda anlam kargaşası olduğu iddiasında bulunma hakkından vazgeçmiş olur.  Hile, teknik arıza ya da kontrolümüz dışındaki başka bir faktörün Yarışmanın bütünlüğünü bozduğunu ya da doğru işlemesine engel olduğu kanaatine varırsak, Yarışmanın herhangi bir kısmı, bütünüyle ya da kısmen iptal olabilir, askıya alınabilir ve/veya değiştirilebilir.  Sponsor, takdir hakkı yalnızca kendine ait olmak üzere, katılım sürecine veya Yarışmanın işleyişine müdahalede bulunduğu, bu Resmî Kuralları ihlal ettiği ya da sportmenliğe aykırı veya bozucu bir şekilde davrandığı ya da Yarışmanın meşru işleyişini bozma veya engelleme niyeti taşıdığı ya da başka bir kişiyi rahatsız ettiği, istismar ettiği, tehdit ettiği veya taciz ettiği tespit edilen herhangi bir kişiyi diskalifiye etme hakkını saklı tutar ve ayrıca Sponsor, bu kişiye karşı yasaların izin verdiği en geniş ölçüde tazminat davası açma ve diğer çözüm yollarına başvurma hakkını saklı tutar.  Katılımcılar birden fazla kimlikle katılamaz veya maksimum geçerli katılma sayısından fazla sayıda katılmak için otomatik bir sistem, robot veya başka bir cihaz ya da kurnazca yöntem kullanamazlar.  Sponsor, takdir hakkı yalnızca kendine ait olmak üzere, Yarışmayı (veya herhangi bir kısmını) sonlandırma; ve sonlandırmışsa, kendi takdirine göre, seçilme yeterliliğine sahip, şüpheli olmayan ve bu önlemin alınmasından önce söz konusu Katılım Dönemi/Dönemleri için yapılmış olan Uygun Başvurular arasından, ihtilaflı Katılım Dönemi/Dönemleri için potansiyel Finalist/Finalistler seçme hakkını saklı tutar.  Sahibi çıkmayan ödüller verilmeyecektir.  ÖDÜLLER YÜRÜRLÜKTEKİ FEDERAL, EYALET VE YEREL GELİR VERGİSİNE TABİDİR VE (I) YEREL VERGİ DANIŞMANI İLE HANGİ VERGİLERİN ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ VE (II) BU VERGİLERİN UYGUN VERGİ MAKAMLARINA ÖDENMESİ FİNALİSTİN KENDİ SORUMLULUĞUNDADIR.  Sponsorun politikası gereği, ABD’de ikamet eden ve ABD’de ikamet etmeyen kişiler için yürürlükteki yedek stopaj oranlarında vergi stopajı kesintisi yapılır.  Ödül geliri ve stopaj vergisi ABD’de ikamet eden kişiler için 1099-MISC formlarında ve ABD dışında ikamet eden kişiler için 1042-S formlarında raporlanacaktır.  Yarışmanın meşru işleyişine kasıtlı olarak zarar vermek veya onu aksatmak için yapılan girişimler Medeni Kanuna ve Ceza Kanununa aykırı olabilir ve Yarışmaya katılımdan diskalifiye olmaya yol açabilir.  Böyle bir girişimde bulunulması durumunda, Sponsor, cezai kovuşturma dâhil olmak üzere yasaların izin verdiği ölçüde çare ve tazminat (avukat ücretleri dâhil) talep etme hakkını saklı tutar.
 
 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması:  Yürürlükteki kanunun izin verdiği en geniş ölçüde, her Katılımcı (ve katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan bir kişi olması durumunda, Katılımcının ebeveyni veya yasal vasisi) her türlü talep, tazminat talebi, engellilik, avukat masrafı, dava ve çözümleme masrafları ve ayrıca bütünüyle veya kısmen, doğrudan ya da dolaylı olarak aşağıda maddeler hâlinde verilmiş nedenlerden kaynaklanan, her türlü kişisel (ölüm dâhil) veya maddi yaralanmaya, zarara veya kayba bağlı her türlü yükümlülük karşısında Sponsoru, YouTube’u ve onların ana şirketlerini, yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, reklam ve promosyon ajanslarını, satıcılarını ve ayrıca her birinin görevlilerini, direktörlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve vekillerini (toplu olarak “Sorumluluğu Sınırlananlar”) sorumlu tutmamayı, bunları azletmeyi, bunların zararlarını karşılamayı ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul eder: (i) bir ödülün kullanılması, ondan faydalanılması, kabulü, zilyetliği, mal sahipliği ya da yanlış kullanılması, (ii) ödülle ilişkili olan her türlü aktiviteye, etkinliğe veya yolculuğa katılım (bunlarla ilgili her türlü seyahat veya aktivite dâhil), (iii) ödülle ilgili tesis, hizmet ve/veya konaklama yeri kullanımı veya (iv) Yarışmayla ilgili aktivitelere katılım veya bu Yarışmaya katılım.  Sorumluluğu Sınırlananlar aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz: (i) iletim yönteminden bağımsız olarak geç kalan, kaybolan, geciken, yanlış adrese gönderilen, eksik, okunaksız, hatalı, çarpıtılmış ya da anlaşılmaz başvurular, iletişimler veya beyanlar; (ii) telefon sistemi, telefon veya bilgisayar donanımı, yazılım veya diğer teknik arızalar, bağlantı kopması, bağlantı kesilmesi, gecikmeler veya iletim hataları; (iii) veri bozulması, hırsızlık, imha, diğer materyallere yetkisiz erişim veya giriş değişikliği; (iv) Yarışmaya katılım, ödülün alınması, kabul edilmesi, taşınması veya kullanımı yüzünden gerçekleşen yaralanmalar, kayıplar veya zararlar; veya (v) Yarışma ile ilişkili herhangi bir materyaldeki basım, tipografi ve teknoloji hataları ve idari hatalar.  Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, bilgisayar arızalarından, ağ bağlantılarından, e-posta iletim sorunlarından, sistem arızasından veya uyumsuzluğundan, tipografi hatalarından, teknik hatalardan ya da klavyede yazım hatalarından veya internet hizmetinizdeki kesintilerden ve eksik, okunaksız, yanlış adrese gönderilmiş, basım hatası içeren, geç kalmış, kaybolmuş, hasarlı veya çalınmış bildirimlerden Sorumluluğu Sınırlananlar sorumlu değildir. 

Yangın, sel, deprem, patlama, işçi-işveren anlaşmazlığı veya grev, doğal afet veya halk düşmanlarının neden olduğu afet ya da federal hükûmetin, eyalet hükûmetinin veya yerel hükûmetin kanun, emir veya yönetmelikleri ya da Sponsorun makul şartlarda kontrolünde olmayan diğer bir sebep gibi (bunlarla sınırlı değildir) Sponsorun kontrolü dışındaki olaylar (her biri “Mücbir Sebep” olayı veya vakası) nedeniyle Sponsorun Yarışmaya burada planlandığı gibi devam etmesi mümkün olmazsa, gerekiyorsa devlet onayına tabi olarak, Sponsor, Yarışmayı değiştirme, askıya alma ya da sonlandırma hakkına sahip olacaktır. 

Yukarıdakiler dikkate alınmaksızın, bazı ülkeler, eyaletler, bölgeler veya diğer yargı bölgeleri yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamalarının hariç tutulmasına izin vermediğinden, yukarıdaki şartlar Katılımcı için bütünüyle geçerli olmayabilir.  Bu tür yargı bölgelerinde, yukarıdaki sınırlandırmalar yalnızca söz konusu yargı bölgelerindeki kanunların izin verdiği ölçüde uygulanacaktır.

Bu Resmî Kurallardaki bir hükmün geçersiz ya da uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemez.  Geçersiz ya da başka bir şekilde uygulanamaz veya yasa dışı olduğuna karar verilen bir hüküm olması hâlinde, bu Resmî Kurallar, geçersiz veya yasa dışı hüküm bu belgede yer almıyormuş gibi geçerli olmaya devam edecek ve bu belgede yer alan şartlara göre yorumlanacaktır.  Sponsorun bu Resmî Kurallardaki bir hükmü kullanmaması, o hükümden vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz.
 
 1. Uyuşmazlıklar:  Bu Resmî Kurallar ve/veya bu Yarışma ile ilgili uyuşmazlıklar, North Carolina eyaletinin kendi kanunlarınca yönetilecektir. Sponsorun kararları bağlayıcı ve nihaidir.  Sponsorun dâhil olduğu bir uyuşmazlığa taraf olan hiçbir iddia sahibi, dolaysız, cezai, arızi ya da risk sebebiyle oluşan hasarlardan kaynaklı tazminat talep etmeye veya almaya hak kazanmaz.
 
 1. Finalistler Listesi: Finalistler listesini, ilgili talebinizle birlikte, kendi adresinizin yer aldığı ve yeterli pulun yapıştırılmış olduğu bir zarfla birlikte aşağıdaki adrese postalamanız durumunda edinebilirsiniz: Fortnite World Cup Creative Competitions Contest-Finalists List, Epic Games, 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518.  Talepler en geç Yarışmanın bitişinden sonraki doksan (90) gün içinde alınmış olmalıdır.
   
© 2019, Epic Games, Inc. Tüm hakları saklıdır.