Celowanie żyroskopem i Flick Stick w aktualizacji 19.30 w Fortnite – więcej opcji sterowania!

15.02.2022
Twórcy Fortnite

We współpracy ze specjalistą od kontrolerów i twórcą sterowania typu „Flick Stick”, Julianem „Jibbem” Smartem, na wszystkich platformach obsługujących żyroskop dodaliśmy do Fortnite sterowanie żyroskopem. Wprowadziliśmy też sterowanie typu „Flick Stick”!

Myślicie pewnie: „Fortnite nie ma już sterowania żyroskopem”? I rzeczywiście Fortnite na Nintendo Switch i Androidzie miał sterowanie bazujące na ruchu żyroskopu, jednak w aktualizacji 19.30 dodaliśmy znacznie bardziej rozbudowane sterowanie żyroskopem na Nintendo Switch, Androida, PlayStation 4 i 5 oraz PC! Zapoznajcie się z informacjami o tym sterowaniu, ale najpierw obejrzycie film z wyjaśnieniem Jibba: 


Omówienie ustawień żyroskopu

TOUCHMOTION PL


Jak włączyć żyroskop (i co on robi)

Włączcie lub wyłączcie sterowanie żyroskopem w zakładce „Dotyk i ruch” ustawień. Zrobicie to, włączając lub wyłączając „Celowanie żyroskopem”. Po włączeniu będziecie w stanie kontrolować kamerę, obracając kontroler. Ta funkcja oferuje większą precyzję niż standardowe celowanie za pomocą drążka, lecz nie zastępuje go całkowicie – zazwyczaj gracze nadal będą używać prawego drążka do sterowania kamerą, a celowanie żyroskopem wykorzystywać do drobnych poprawek, które trudno jest wykonać za pomocą drążka. 
 
W sekcji Dotyk i ruch znajdziecie więcej opcji żyroskopu. Zajmijmy się nimi!


Tryb aktywny: wybiera, kiedy żyroskop jest aktywny

Są dwa różne ustawienia „Trybu aktywnego”. „Tryb aktywny (walka)” odnosi się do aktywnego żyroskopu w walce, a „Tryb aktywny (budowa) – do aktywnego żyroskopu przy budowaniu lub edytowaniu. Oto opcje dla obu!
 
Tryb aktywny (walka)

  • Tylko luneta: Żyroskop jest aktywny tylko przy celowaniu z broni z lunetą.

  • Luneta lub celowanie: Żyroskop jest aktywny przy celowaniu z każdej broni.

  • Luneta, celowanie, zbieranie: Żyroskop jest aktywny przy celowaniu z każdej broni lub zamachiwaniu się zbierakiem.

  • Zawsze: Żyroskop jest aktywny zarówno przy celowaniu z broni lub używaniu zbieraka, jak i nie.


Tryb aktywny (budowa)

  • Nigdy: Żyroskop nie jest aktywny przy budowaniu lub edytowaniu.

  • Edycja: Żyroskop jest aktywny przy edytowaniu, ale nie budowaniu.

  • Zawsze: Żyroskop jest aktywny przy budowaniu oraz edytowaniu. 

 
Jeśli ustawicie Tryb aktywny na Zawsze, dobrze jest mieć także inny sposób na wyłączenie żyroskopu, by móc zresetować pozycję kontrolera. Można zrobić to ustawiając „Efekt drążka rozglądania” (wyjaśnienie poniżej) na „Wyłącza” lub dodając do swoich przypisań przycisk modyfikatora sterowania żyroskopem w zakładce dostosowania kontrolera.

Na Androidzie prostym sposobem kontrolowania przy aktywnym żyroskopie jest użycie opcji „Efektu dotyku”. Ta pozwala włączać i wyłączać żyroskop przy dotykaniu obszaru rozglądania się na ekranie.


Efekt drążka rozglądania: Co prawy drążek robi żyroskopowi

Wybierzcie efekt, jaki ma prawy drążek na żyroskop! Przy ustawieniu „Efektu drążka rozglądania” na „Żaden”, używanie (lub nieużywanie) prawego drążka nie ma wpływu na żyroskop. Przy ustawieniu na „Wyłącza”, użycie prawego drążka wyłącza żyroskop. To pomaga przy zmianie położenia kontrolera bez poruszania kamerą. 
 
Ustawienie „Efektu drążka rozglądania” na „Włącza” sprawia, że żyroskop będzie aktywny podczas używania prawego drążka, nawet jeśli nie byłby normalnie aktywny w wybranym Trybie aktywnym. To nie wyłącza żyroskopu przy nieużywaniu prawego drążka.


Suwaki czułości i ustawienia

Zgodnie z oczekiwaniami możliwe jest dostosowanie czułości żyroskopu. (Można też dostosować stosunek czułości pionowej do poziomej). Przy ustawieniu na domyślne 1.0, kamera będzie” obracać się tak samo, jak kontroler. „Przyspieszenie” (ustawienie 2x domyślnego) zwiększy czułość przy szybkich ruchach kontrolera. Zachowaniu celności pomoże zwolnienie obrotu kamery przy przycelowaniu. (Skalowanie zbliżenia można wyłączyć w „Zaawansowane opcjach żyroskopu”).
 
Przyspieszenie można zmienić lub wyłączyć. Włączenie Przyspieszenia pozwala obracać kamerę szybciej przy szybkim obrocie kontrolera, nawet przy niskich ustawieniach czułości. Wyłączenie Przyspieszenia sprawia, że kamera obraca się dokładnie w stopniu obrotu kontrolera, bez względu na to, jak szybko poruszany jest kontroler. (Jest też Przyspieszenie „Klasyczne” dla tych, którzy wolą przyspieszenie ruchu sprzed wersji 19.30).


Więcej opcji żyroskopu

Również w zakładce Dotyk i ruch, gracze mogą kontrolować pewność celowania przy utrzymywaniu kontrolera w bezruchu, a także włączać i wyłączać opcję „Flick Stick” (wyjaśnienie poniżej). Najbardziej doświadczeni użytkownicy żyroskopu mogą włączyć „Zaawansowane opcje żyroskopu”, by odblokować masę dodatkowych ustawień, jak zmiana osi rotacji, a nawet przycisk do odwracania celowania żyroskopem w locie!


Dawać Flick Stick!

Aby dopełnić obrazu sterowania żyroskopem, dodaliśmy Flick Stick! Znaleźć go można również w zakładce „Dotyk i ruch” i włączyć, by po skierowaniu prawego drążka w określonym kierunku, kamera szybko orientowała się na ten sam kierunek. Jako że nie pozwala to już celować w górę i w dół prawym drążkiem, opcja ta wymaga włączenia celowania żyroskopem. 
 
Ogólnie Flick Stick zalecany jest graczom doświadczonym w używaniu żyroskopu, ale niektórzy z graczy nowych w żyroskopie szybko to złapie. 


Wskazówki dot. użycia żyroskopu w Fortnite

Chcecie grać w Fortnite żyroskopem? To kilka wskazówek od samego Jibba!
 
Graczom nowym w temacie żyroskopu polecamy włączenie żyroskopu i pozostawienie innych ustawień żyroskopu bez zmian (za wyjątkiem czułości, jeśli jest taka potrzeba). Zalecamy także niewłączanie Flick Sticka. Włączenie żyroskopu w ustawieniach domyślnych sprawia, że żyroskop jest aktywny tylko przy celowaniu. Tym sposobem wspiera tradycyjne celowanie drążkiem, pozwalając przyzwyczaić się do tego, w czym żyro jest najlepsze: precyzyjnego docelowywania.

Graczom doświadczonym z żyroskopem polecamy włączenie trybu celowania na Zawsze i przypisanie dodatkowego przycisku do wyłączania żyro. Najprostszym sposobem, by nie stracić przy tym funkcjonalności kontrolera, jest połączenie go z inną funkcją. Przykładowo, można przypisać Kucnięcie / Ślizg oraz Modyfikator żyroskopu do tego samego przycisku, i aktywować jedno lub drugie w zależności od tego, jak długo przytrzymany był przycisk. 
 
GYROMODIFIER PL

Graczom, którzy chcieliby wypróbować Flick Stick polecamy ustawienie Efektu drążka rozglądania na Włącza. Tym sposobem nawet w trybie celowania, w którym żyroskop nie jest aktywny cały czas, możliwe będzie w miarę potrzeby stosowanie pionowych poprawek przez włączanie Flick Sticka. 


Żyroskop w Fortnite: FAQ


Na jakich platformach mogę używać żyroskopu w Fortnite?

Żyroskop w Fortnite jest dostępny na platformach zgodnych z żyroskopem. To platformy, których sposoby sterowania dopuszczają żyroskop. Gracze mogą używać żyroskopu na Nintendo Switch, PlayStation 4 i 5, PC oraz Androidzie. 
 
Uwaga, żyroskop jest nieaktywny podczas gry w Fortnite w usłudze GeForce Now na PC lub urządzeniu mobilnym.
 Jakich kontrolerów mogę używać z żyroskopem w Fortnite?

Na Nintendo Switch gracze mogą używać żyroskopu z kontrolerami Joy-Con (także w trybie Handheld) lub Pro Controller.

Na PlayStation i PC gracze mogą używać żyroskopu z kontrolerami DualShock 4 (z PlayStation 4) lub DualSense (z PlayStation 5).
 
Na Androidzie gracze mogą używać żyroskopu z wbudowanym sterowaniem mobilnym.
 Czy można wciąż korzystać ze wspomagania celowania przy żyroskopie?

Aktywne celowanie żyroskopem wyłącza wspomaganie celowania. 
 W jakich trybach gry działa żyroskop?

Żyroskop działa we wszystkich trzech trybach Fortnite: Battle Royale, kreatywnym oraz Ratowaniu Świata.
 Jaka jest różnica między „sterowaniem żyroskopem” a „sterowaniem ruchem”, które zastąpił żyroskop na Nintendo Switch i Androidzie?

Sterowanie żyroskopem to ulepszona wersja sterowania ruchem obecnego w Fortnite na Nintendo Switch i Androidzie przez aktualizacją 19.30. Sterowanie ruchem wykorzystywało żyroskop, ale sterowanie żyroskopem daje dodatkowe korzyści. Wśród nich znajdują się większe możliwości dostosowania (widoczne w wyjaśnieniach opcji powyżej), brak wymuszonego przyspieszenia celowania, możliwość dezaktywacji żyroskopu w określonych sytuacjach, a na samym Nintendo Switch: rzadsze rekalibracje. 
 
W kwestii czułości zaś nie trzeba już tak bardzo ustawiać różnych czułości w zależności do tego, czy się celuje ze snajperki czy namierza, bo główny suwak czułości skaluje się teraz do poziomu zbliżenia. Gracze mogą jednak wyłączyć skalowanie zbliżenia w Zaawansowane opcjach żyroskopu, a także ustawić określone czułości celowania snajperskiego, namierzania (obecnie „celowania”), zbierania, budowania i edytowania. 
 Nowe sposoby grania w Fortnite!