Zestaw klasyczny Ekipy Fortnite: zbierzcie ewoluujący plecak i kilof!

31.08.2021
Twórcy Fortnite

AKTUALIZACJA (18 LIPCA 2022 R.)

Po odblokowaniu etapu 1 Zestawu Klasycznego Ekipy Fortnite nie będzie już limitu czasu na odblokowanie wszystkich etapów. Teraz, mając etap 1, możecie odblokowywać etapy Zestawu Klasycznego Ekipy Fortnite we własnym tempie!
 Członkowie Ekipy Fortnite!

31 sierpnia (wraz z opublikowaniem aktualizacji 17.50) wprowadzamy wyjątkową nową nagrodę dla subskrybentów Ekipy Fortnite: Zestaw Klasyczny Ekipy Fortnite! Zawiera on plecak i kilof do odblokowania – ewoluujące pamiątki z członkostwa w Ekipie Fortnite.

Za każdy miesiąc aktywnej subskrypcji odblokujecie nowy etap Zestawu Klasycznego (łącznie będzie ich sześć). Etapy będą odblokowywane 14 dnia (o 2:00 czasu polskiego) każdego miesiąca subskrypcji. Co oznacza odblokowanie etapu zestawu? Pora to omówić!
 

  • Etap 1: odblokowanie plecaka Protokół Pakietowy po zasubskrybowaniu lub w trakcie subskrybowania Ekipy Fortnite. Jeśli po opublikowaniu aktualizacji 17.50 nie będziecie mieli wykupionej subskrypcji, odblokujecie plecak zaraz po zasubskrybowaniu.

  • Etap 2: plecak ewoluuje, dodając styl Protokół Elitarny. Nastąpi to 14 dnia miesiąca przypadającego po etapie 1.

  • Etap 3: plecak ewoluuje ponownie, dodając styl Protokół Przesterowany. Z plecaka wyłoni się kilof Ksenotopory. Nastąpi to 14 dnia miesiąca przypadającego po etapie 2.

  • Etap 4: kilof ewoluuje, dodając styl Ksenotopory Uderzeniowe. Nastąpi to 14 dnia miesiąca przypadającego po etapie 3.

  • Etap 5: kilof ewoluuje ponownie, dodając styl Ksenotopory Ultra. Nastąpi to 14 dnia miesiąca przypadającego po etapie 4.

  • Etap 6: kilof ewoluuje jeszcze raz, dodając styl Ksenotopory Szturmowe. Nastąpi to 14 dnia miesiąca przypadającego po etapie 5.


Dodatkowo, plecak Protokół Pakietowy (wraz z wszystkimi stylami) można modyfikować! Możecie zmieniać jego kolor główny i kolor efektów dymu, wyświetlać wyposażony sztandar oraz zmieniać kolor sztandaru.


FAQ dot. Zestawu Klasycznego Ekipy Fortnite


Co się stanie, gdy wstrzymam moje członkostwo w Ekipie Fortnite?

Nie ma sprawy, zachowasz wszystkie odblokowane etapy, a gdy zdecydujesz się kupić nową Ekipakę, będziesz kontynuować postępy od momentu opuszczenia Ekipy, pod warunkiem że etapy będą jeszcze dostępne.


Jak długo można odblokowywać plecak Protokół Pakietowy (etap 1 zestawu)?

Plecak Protokół Pakietowy (etap 1 zestawu) można odblokowywać do 1 stycznia 2021 roku, do godz. 1:00 czasu polskiego. 


Jak długo można odblokowywać etapy?

Aktualizacje etapów będą dostępne 14 dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy od pierwszego zakupu plecaku Pakiet Procedur (etap 1 zestawu). Na przykład: w przypadku otrzymania plecaka 1 września 2021 roku czas na odblokowanie wszystkich etapów zestawu upływa 14 sierpnia 2022 roku. 


Gdzie można znaleźć szczegóły na temat subskrypcji Ekipy Fortnite?

Informacje na temat elementów subskrypcji można znaleźć na naszej stronie internetowej Ekipy Fortnite.