Informacje o aktualizacji 5.20

Podwójna zabawa,

Macie dwa strzały... niech się liczą oba! Poraźcie wrogów z bliska przy użyciu nowej dubeltówki i wyprzedźcie burzę w nowym trybie okresowym Battle Royale. Uważnie wycelujcie i wstrząśnijcie wrogami z nowym mitycznym Rubieżnikiem, który zawita w kampanii Ratowanie Świata.

Dubeltówka (Battle Royale)
Niszczycielska na bliską odległość dubeltówka ma 2 wyjątkowo potężne strzały.
BR05_Social_Double-Barrel-Shotgun.jpg

Stabilna burza (Battle Royale)
Ta burza nie czeka na nikogo i nie ma tu żadnych stref bezpiecznych. W trybie okresowym Stabilna burza zwracajcie uwagę na mapę i przemieszczajcie się w stronę centrum kręgu.
BR05_Social_LTM-Steady-Storm.jpg

Zmierzch Bogów, Mroczny Wiking (Ratowanie Świata)
Przybywa nowy mityczny Rubieżnik z wstrząsającą zdolnością – Uderzeniem Sejsmicznym!
StW05_Social_Mythic-Outlander-Ragnarok.jpg

Wyzwania Hordobicia (Ratowanie Świata)
Sprawdźcie swoje umiejętności i zgarnijcie tony łupów dzięki wyzwaniom tygodniowym Hordobicia.
Fortnite%2Fblog%2Fv-2-3-0-patch-notes%2FEnragedHusks_1920x1080_1516746797776-1920x1080-c50bf7d71eb22b2b060409c346192dfa5641b3cb.png

Ogólne

 • Czas pozostały w sklepie z przedmiotami i sklepie okolicznościowym jest teraz wyświetlany poprawnie w trybie Battle Royale i kampanii Ratowanie Świata.
 • Użycie niektórych obiektów teraz spowoduje przerwanie przeładowania.
Poprawki błędów
 • Opcja przywrócenia domyślnych ustawień teraz prawidłowo przywraca domyślne przypisania klawiszy.
 • Zmiana opcji sterowania wyświetli prośbę o potwierdzenie, jeśli ma ona zastąpić istniejące przypisanie.
 • Odgłos broni automatycznych nie jest już ucinany po naciśnięciu przycisku strzału, a następnie naciśnięciu ponownie i przytrzymaniu go.
 • Usunięto błąd powodujący wyświetlenie kilku znaczników wyboru naraz przy sterowaniu kontrolerem.
 • Zmniejszono zużycie pamięci przez systemy wyszukiwania odniesień do obiektów wewnętrznych. Zapobiegnie to zawieszeniu się gry z powodu braku pamięci.
 • Nazwy urządzeń w językach innych niż angielski będą teraz poprawnie wyświetlane w menu ustawień dźwięku.
 • Gracze korzystający z czatu głosowego nie powinni już dołączać do niewłaściwych kanałów po szybkiej zmianie ekip, dołączać do niewłaściwych kanałów głosowych ani tracić możliwości wysyłania i odbioru wiadomości głosowych.
 • Stan zablokowania kursora myszy w trybie okna działa teraz poprawnie. Przełączenie przez Alt+Tab przywróci stan zablokowania kursora.
 • Opcja „Sprint przerywa przeładowanie” działa teraz prawidłowo również po włączeniu opcji „Domyślny sprint”.
 • Usunięto kilka błędów graficznych występujących z powodu interakcji rozdzielczości ekranu, rozdzielczości 3D i ustawień jakości grafiki na ekranie opcji.
 • Poprawiono tło przypisanych klawiszy w celu zwiększenia czytelności.
 • System ekipy teraz lepiej reaguje na błędy związane z utratą połączenia podczas wysyłania niektórych komunikatów związanych z ekipą, np. wyrzucenia gracza lub mianowania go na dowódcę. Powinno to zredukować problemy związane z zarządzaniem ekipą.

Znane problemy

Chcecie wiedzieć, co leży na sercu społeczności? Wejdźcie na nową stronę Trello poświęconą Fortnite.

Battle Royale

Tryb okresowy: Stabilna burza

Omówienie
W tym trybie jest tylko jedna burza, nieustannie zbliżająca się do wyspy. Wyprzedźcie ją i zlikwidujcie innych graczy, aby odnieść Królewskie Zwycięstwo!

Więcej informacji o trybie
 • Jest jedna burza, która zbliża się przez 15 minut.
 • Nie ma tu żadnych stref bezpiecznych. Zwracajcie uwagę na mapę, aby zorientować się, w którą stronę zmierza burza.
 • Burza zadaje 10 pkt. obrażeń/sek.
 • W tym trybie rejestrowane są statystyki profilu (stosunek zabójstw do zgonów oraz wygrane).

Tryb okresowy: Plac zabaw

Omówienie
Plac Zabaw to środowisko gry, które nie wywiera na graczach nadmiernej presji, dzięki czemu mogą oddać się radosnej twórczości, wznosić gigantyczne budowle, ćwiczyć korzystanie z broni oraz przedmiotów, a także walczyć z przyjaciółmi. Miłej zabawy!

Nowości

 • Przy wyborze trybu gry dodano opcję autouzupełniania oddziałów.
 • Aby ograniczyć bałagan na ekraniem, w łupach luzem i skrzyniach ponownie pojawiać się będą pojedyncze bronie.

Więcej informacji o trybie
 • Wraz z przyjaciółmi przenieście się na godzinę na wyspę z Battle Royale.
 • Współpracujcie w jednej drużynie lub przejdźcie do różnych oddziałów, by walczyć przeciwko sobie.
 • Gracze odradzają się, chyba że zostaną zlikwidowani przez burzę.
 • Burza pojawia się z opóźnieniem 55 min. i zamyka się przez kolejne 5 min.
 • Każda akcja zbierania zasobów zapewnia 10 razy więcej materiałów.
 • Na mapie pojawia się 100 lam.
 • Skrzynie i skrzynki z amunicją pojawiają się przez cały czas i można znaleźć w nich więcej amunicji.

Bronie i przedmioty

 • Dodano dubeltówkę.
  • Dostępna jest w wariantach epickim i legendarnym.
  • Można ją znaleźć w łupach luzem, skrzyniach, zrzutach zaopatrzenia i automatach do sprzedaży przedmiotów.
  • Zadaje ogromne obrażenia z bliska, lecz siła ognia szybko spada z odległością.
  • Wystrzeliwuje po 10 śrucin jak inne strzelby, ma większy rozrzut, mniejszy modyfikator obrażeń krytycznych (x1,25) i opóźnienie 2 sek. przy zmianie broni.
  • Wariant epicki 
   • Z minimalnej odległości zadaje każdym strzałem do 143 pkt. obrażeń bazowych.
  • Wariant legendarny
   • Z minimalnej odległości zadaje każdym strzałem do 150 pkt. obrażeń bazowych.
 • Zbalansowano automaty do sprzedaży przedmiotów:
  • Automaty pojawiają się częściej, kosztują mniej i mają większą szansę pojawienia się z wyższą klasą rzadkości.
   • Zwykły automat do sprzedaży przedmiotów 
    • Zmniejszono szansę pojawienia się z 7,27% do 6,67%.
    • Zmniejszono koszt z 100 do 75 jedn. materiałów.
   • Niepospolity automat do sprzedaży przedmiotów
    • Zwiększono szansę pojawienia się z 14,55% do 20%.
    • Zmniejszono koszt z 200 do 150 jedn. materiałów.
   • Rzadki automat do sprzedaży przedmiotów
    • Zwiększono szansę pojawienia się z 14,55% do 20%.
    • Zmniejszono koszt z 300 do 225 jedn. materiałów.
   • Epicki automat do sprzedaży przedmiotów 
    • Zwiększono szansę pojawienia się z 5,45% do 18,67%.
    • Zmniejszono koszt z 400 do 300 jedn. materiałów.
   • Legendarny automat do sprzedaży przedmiotów
    • Zwiększono szansę pojawienia się z 3,64% do 8%.
    • Zmniejszono koszt z 500 do 375 jedn. materiałów.
   • Zmniejszono szansę na brak automatu w danym miejscu z 54,67% do 26,66%.
 • Zmniejszono liczbę znajdowanych naraz zdalnie odpalanych ładunków oraz ich limit w stosie.
  • Zmniejszono liczbę znajdowanych naraz ładunków z 4 do 3.
  • Zmniejszono limit w stosie z 10 do 6.
 • Zwiększono redukcję celności par pistoletów, pistoletów maszynowych oraz sztucerów podczas sprintu lub skoku.
Poprawki błędów
 • Usunięto błąd powodujący, że burza w fazie szóstej czasami zadawała o 1 punkt obrażeń za mało.
 • Usunięto błędy replikacji podczas używania rakiety kierowanej.

Rozgrywka

 • Punkt wystrzału z broni teraz dokładniej odpowiada faktycznej pozycji gracza podczas kucania i wstawania. 
  • Strzelanie podczas wstawania z pozycji kucznej nie powoduje już strzelania z pozycji stojącej przed zakończeniem animacji.
 • Kucanie nie przerywa już emotek; teraz podczas wykonywania emotki nie można kucnąć.
Poprawki błędów
 • Usunięto efekt zasłaniania ujęcia z kamery lub blokowania celownika na zboczach, zauważalny w niektórych modelach postaci.
 • Usunięto błąd sprawiający, że ściany stawały się niewidzialne, gdy zostały zniszczone w kliencie gry, lecz na serwerze wciąż trwały.
 • Kamera nie przeskakuje już podczas celowania z niektórych broni w powietrzu.
 • Podczas przełączenia na dostępne pułapki nie dochodzi już do przypadkowej zmiany pułapek.
 • Usunięto niezamierzone zmiany ujęcia kamery przy włączaniu i wyłączaniu trybu celowania podczas kucania lub wstawania.
 • Efekty graficzne podczas uderzenia pojazdu w element scenerii są teraz poprawnie wyświetlane.
 • Poprawiono niezawodność odpychania wózków sklepowych lub TWG przy użyciu wyrzutni rakiet.
 • Usunięto błąd czasami uniemożliwiający otwarcie lotni po opuszczeniu szczeliny.
 • Zmiana broni po wykonaniu emotki spowoduje teraz odtworzenie właściwej animacji zmiany broni.
 • Sok Siorb już nie leczy ani nie zapewnia osłon po powaleniu.
 • Znaczniki postawione przez graczy na mapie już nie wydają się drgać na minimapie ani w świecie gry.

Wydajność

 • Znacznie zoptymalizowano pracę karty graficznej na konsoli Switch dzięki zaawansowanemu rendererowi. Zwiększy to dynamiczną rozdzielczość o 10% w szczegółowych scenach. 
 • Zoptymalizowano sposób uszkadzania budynków przez wybuchy w celu zmniejszenia obciążenia dedykowanych serwerów.
 • Uszkadzane budowle teraz znacznie wydajniej korzystają z zasobów sieciowych.
 • Ślady animacji broni białej teraz znacznie mniej obciążają sieć.
 • Zoptymalizowano zużycie zasobów sieciowych przez C4; teraz odgłos uderzenia nie jest odtwarzany u graczy oddalonych ponad pewną odległość, lecz tylko u graczy blisko miejsca trafienia.

Dźwięk

 • Dodano nowe dźwięki wyposażenia granatów.
 • Dodano możliwość użycia klaksonu podczas jazdy TWG.
 • Ściszono odgłosy uderzeń podczas zbierania surowców z pojazdów.
 • Dodano efekty dźwiękowe do opuszczenia gry przez towarzyszy będących w trybie obserwatora.
 • Po anulowaniu wyboru lotni w menu szafki jej odgłosy będą stopniowo cichnąć.
Poprawki błędów
 • Odgłos celowania z karabinu szturmowego z lunetą i celownikiem termowizyjnym nie jest już przesunięty na lewo na konsoli Switch.
 • Odgłos nadlatującej rakiety będzie teraz poprawnie odtwarzany podczas walki na bliski dystans.
 • Zapętlone efekty środowiskowe nie będą już nakładać się na siebie i brzmieć jednocześnie. Powodowało to efekt silnika odrzutowca.
 • Kroki graczy poza waszym polem widzenia nie będą już brzmieć nierówno.
 • Gracze nie będą już słyszeć „kroków widmo” po likwidacji wroga.

Interfejs

 • Menu wyzwań można teraz otworzyć podczas gry.
  • Dodano również wyzwania dzienne i sugerowane wyzwania do ekranu mapy w grze.
 • Poprawiono ekran wyzwań trybu Battle Royale; teraz czas pozostały do odblokowania pakietu pozostałych wyzwań jest wyświetlany w postaci odliczania, jeśli wynosi on mniej niż 13 godzin.
 • Oznajmijcie swoje umiejętności w polu powiadomień, wykonując trik terenowym wózkiem golfowym.
Poprawki błędów
 • Usunięto błąd powodujący nachodzenie przycisków na górze ekranu wyboru stylów stroju na obszar paska tytułu ruchomego okna.
 • Likwidacje w czasie wyzwania Widmowych Wzgórz są teraz poprawnie oznaczone jako wysoki poziom trudności.
 • Gracze, którzy odblokowali możliwość wyboru stylów kolorystycznych strojów Karbida i Omegi nie będą już przypadkowo tracić tej możliwości.
 • Opcja „Ulubiony (dodaj/usuń)” nie pokazuje się już podczas wyboru stylów.
 • Pasek budowania nie pozostaje już aktywny, jeśli był aktywny na wyspie startowej.
 • Aktualizacje zadań i podpowiedzi dot. sterowania pojazdami nie zachodzą już na siebie w interfejsie w grze.
 • Poprawiono interpunkcję w opisach wyzwań.
 • Usunięto błąd powodujący przenikanie obiektów na ekranie zwrotu przedmiotów na systemach o agresywnie ustawionej strefie bezpiecznej.
 • Zmiana ustawień podczas lotu busem bojowym nie spowoduje już zbyt wczesnego wyświetlenia pełnego interfejsu.
 • W interfejsie teraz podawany jest aktualnie używany pojazd, a nie ten, który był używany poprzednio.

Grafika i animacja

 • Zaktualizowano wpływ oświetlenia na modele postaci.
 • Dodano animacje wyposażenia i trzymania wszystkich granatów.
Poprawki błędów
 • Poprawiono rozmiar piłki futbolowej w emotce żonglowania.
 • Wychylenie się podczas jazdy terenowym wózkiem golfowym nie powoduje już przerwania emotki.
 • Modele graczy nie będą już wyglądać na przekręcone podczas sterowania rakietą kierowaną.

System powtórek

Poprawki błędów
 • Kamery nie będą się już blokować w niewłaściwej pozycji podczas śledzenia busa bojowego.
 • Szybkie przeskakiwanie przez powtórkę nie powoduje już zawieszania się gry na konsolach i urządzeniach mobilnych.
 • Licznik pozostałych graczy w trybie ustawki 50 na 50 graczy jest teraz prawidłowo wyświetlany również podczas oglądania powtórek.
 • Przełączanie liczby obrażeń podczas powtórki działa już prawidłowo.
 • Liczby obrażeń podczas ostatniej likwidacji są teraz prawidłowo wyświetlane w czasie oglądania powtórki.
 • Lista graczy na ekranie mapy teraz działa prawidłowo również przy sterowaniu kontrolerem.
 • Paski zdrowia i osłony na liście graczy na ekranie mapy są teraz wyświetlane prawidłowo.

Wersja na urządzenia mobilne

 • Do mieszanych trybów strzelania dodano ekran wyboru trybu własnego.
 • Dodano ustawienie FPS (liczby klatek/sek.) w wersji na urządzenia mobilne.
 • Dodano kolejny przycisk paska szybkiego dostępu do zmieniacza układu interfejsu.
 • Dodano komunikaty o likwidacji w wersji na urządzenia mobilne.
 • Oddzielone przyciski paska szybkiego dostępu są teraz lepiej widoczne w zmieniaczu układu interfejsu.
 • Naciśnięcie zbieraka spowoduje zmianę między zbierakiem i ostatnio wyposażonym przedmiotem.
Poprawki błędów
 • Ukończone lub nieaktualne zadania są teraz usuwane z listy wyświetlanej podczas przeglądania zadań.
 • Nie można już budować ramp tak, aby przenikały przez inne rampy.
 • Nie dochodzi już do strzałów podczas używania obiektów.
 • Poprawiono niekonsekwentne działanie obsługi trybu oszczędzania energii w urządzeniach mobilnych.

Ratowanie Świata

Misje i systemy

 • Przedstawiamy wyzwania tygodniowe Hordobicia:
  • W każdym tygodniu wydarzenia Wyjazd w Trasę pojawi się nowe wyzwanie tygodniowe w strefie Hordobicia.
  • Strefy te zawierają specjalnie przygotowane wyzwania, które wymagają dobrego opanowania gry z racji różnych modyfikatorów oraz innego składu fal.
  • Pierwsze wyzwanie tygodniowe Hordobicia: Minibossowie
   • Nagrody za pierwsze wyzwanie tygodniowe Hordobicia to:
    • Za pierwsze ukończenie: wybór jednej z trzech legendarnych broni skałkowych.
    • Za powtórzenie zadania: 75 talonów z trasy.
 • Na osłodzenie niewygód, jakich doświadczyliście w związku z jubilamami, dajemy wam za darmo po 3 jubilamy.
  • Znajdziecie je w zakładce łupów!
 • Po ukończeniu piątej misji obrony burzowej tarczy w Deskogrodzie pojawi się nowy wątek zadań pobocznych. 
  • Wykonanie tych zadań zapewni wam dwóch nowych ocaleńców.
 • Podwyższono wymogi w misjach w Dolinie Samowitości i Twine Peaks:
Zalecana moc Wcześniejsza moc Obecna moc Obecnie wymagana moc (dla misji grupowych)
46 28 40 40
52 34 40 46
58 40 46 52
64 46 52 58
70 52 58 64
76 58 70 70
82 64 70 76
88 70 76 82
94 76 82 88
100 82 88 94
 • Dodano wymogi mocy do misji Hordobicia:
Wymagana moc Zalecana moc
0 9
0 15
9 19
15 23
19 28
23 34
28 40
34 46
40 52
46 58
52 64
58 70
64 76
 • Misje zniszczenia obozów kończą się teraz w momencie pokonania wszystkich obozów lub upłynięcia czasu misji.
 • Gracze mogą teraz ukończyć misję walki z burzą kategorii 2., 3. lub 4., aby zaliczyć zadanie „Dostanie porządny wycisk”.
 • Odkrycie bunkrów na obszarze pustynnym liczy się teraz do postępów w zadaniu Samowite Podziemia.
 • Dodano panel misji do misji walki z burzą, dostarczenia bomby, naprawy schronu, ewakuacji schronu i wystrzelenia rakiety.  
  • Teraz każde zwiększenie poziomu trudności lub rozpoczęcie misji będzie wymagać głosowania.
  • Głosowanie w sprawie rozpoczęcia misji jest wymagane tylko do czasu upłynięcia czasu przygotowania (obecnie wynosi on 10 minut).

Poprawki błędów

 • Usunięto błąd uniemożliwiający ponowne dołączenie do sesji po zawieszeniu się gry.
 • Usunięto błąd uniemożliwiający prawidłową aktywację okobota w misjach naprawy schronu.
 • Misje obrony burzowej tarczy w Twine Peaks będą teraz generować Fragmenty Rubieżnika podczas obrony.
 • Usunięto błąd uniemożliwiający niektórym graczom ukończenie zadań Fundatora.

Bohaterowie

 • W sklepie okolicznościowym pojawia się mityczny Rubieżnik – Zmierzch Bogów.
  • Dostępny od 9 sierpnia, godz. 2:00 czasu polskiego.
  • Zawiera nową podklasę – Mrocznego Wikinga.
 • Nowa zdolność: Uderzenie Sejsmiczne: Uderza w ziemię, powodując wstrząs odrzucający wrogów średniej wielkości i zadający obrażenia od energii celom w linii o długości 2 pól.
 • Nowe profity:
  • Uskok: Skraca czas odnowienia Uderzenia Sejsmicznego o 6 sek.
  • Długotrwałe Uderzenie: Zmniejsza koszt energii Uderzenia Sejsmicznego o 15.
  • Zwrot do Nadawcy: Uderzenie Sejsmiczne powraca do pierwotnego miejsca uderzenia.

Poprawki błędów

 • Usunięto błąd sprawiający, że profit Okrzyku Bojowego, Potężny Ryk, nie brał pod uwagę sojuszników zasłoniętych przez przeszkody terenowe.
 • Usunięto błąd powodujący ślizganie się stóp gracza po włączeniu Naparzania.
 • Usunięto błąd sprawiający, że rzadki Centurion Jastrząb nie otrzymywał kolejnej gwiazdki podczas ewolucji.
 • Opis Maksymalnego Przeładowania pokazuje teraz prawidłową wartość obrażeń.
 • Usunięto błąd powodujący blokowanie graczy po przerwaniu Naładowanej Pięści.
 • Usunięto błąd sprawiający, że efekt graficzny Skrytobójstwa utrzymywał się po aktywacji.
 • Poprawiono formatowanie opisu profitu Wachlarz Shurikenów w zakładce zdolności.

Bronie i przedmioty

 • Celownik podczas celowania ze strzelby łamanej teraz bardziej przypomina celownik podczas strzelania z biodra. 
 • Zmniejszono celowniki następujących strzelb, aby lepiej odzwierciedlały ich zasięg: 
  • Nadlufka
  • Szelest
  • Bandyta
  • Samotnik

Poprawki błędów

 • Poprawiono następujące bronie, aby działały poprawnie z profitem bohatera Oprogramowanie:
  • Zamknij rurę!
  • Gazrurka zbieracza
  • Twardziel nasadowy
  • Klucz nasadowy
 • Poprawiono niezawodność Ciosu z Doskoku Wal d’Mara; teraz poprawnie zadaje on obrażenia i wyświetla efekty.
 • Poprawiono błędne (za niskie) statystyki epickiego Haczyka.
 • Usunięto błąd sprawiający, że efekty trafienia ze strzelby helowej pojawiały się w powietrzu w pobliżu obozów.
 • Herold Wolności (i jego warianty o innych klasach rzadkości) nie może już wylosować profitów zwiększających pojemność magazynka lub szybkostrzelność, gdyż ta broń mieści tylko jeden nabój.

Rozgrywka

 • Dostosowano wszystkie kamery w celu lepszego ujednolicenia między celowaniem i strzelaniem z biodra.
 • Gracze poszukujący postojów ciężarówek na Drodze 99 będą je częściej znajdować.

Poprawki błędów

 • Elementy terenu nie będą już generowane tuż przy sobie na obszarach pustynnych lub Drodze 99. Zapobiegnie to powstawaniu śmiercionośnych jam, z których gracze nie mogą się wydostać.
 • Różne misje, które nie powinny występować w pustynnym zapadlisku, nie będą już się tam pojawiać.
 • Usunięto kilka błędów animacji w panelu aktywacji misji.
 • Usunięto błąd sprawiający, że tor w misji dostarczenia bomby na Drodze 99 był za krótki.
 • Poprawiono kilka jam na pustyni i Drodze 99, z których ciężko się było wydostać.
 • Gracz, który jako czwarty dołączy do misji budowy fortu, nie pojawia się już pod powierzchnią terenu.
 • Super-osłaniacz teraz prawidłowo nalicza obrażenia od tych, którzy nie mają uprawnień do budowania/zadawania obrażeń podczas obrony burzowej tarczy.
 • Usunięto błąd powodujący pojawianie się wielu rewolwerowców.
 • Usunięto błąd uniemożliwiający graczom ponowne dołączenie po wymuszonym zamknięciu gry.

Interfejs

 • Dodano możliwość przypisania klawisza „J” do poruszania się.
 • Dodano nowy komunikat w sytuacji, gdy gracz nie ma żadnych materiałów budowlanych przy aktywnej automatycznej zmianie materiałów.
 • Dodano menu kontekstowe do przycisków kart na ekranie kolekcji.

Poprawki błędów

 • Strefy burzy żywiołów teraz zaznaczają odpowiedni żywioł w oknie alarmu.
 • Usunięto błąd sprawiający, że wiele przedmiotów z sekcji pozostawało zaznaczonych w Księdze Kolekcji.
 • Usunięto błąd powodujący przełączenie w tryb budowania, gdy gracz szybko zamknął i otworzył ponownie ekran czatu przy sterowaniu kontrolerem.
 • Usunięto błąd powodujący wyświetlenie wielu stron nagród w Księdze Kolekcji.
 • Usunięto błąd powodujący podświetlenie na ułamek sekundy dolnej opcji na liście przeróbek podczas wyboru przeróbki przy użyciu kontrolera.
 • Usunięto błąd powodujący nieprawidłowy wybór ewolucji po ponownym otwarciu ekranu potwierdzenia ewolucji.
 • Usunięto błąd uniemożliwiający odtworzenie listy twórców do końca.
 • Usunięto błąd powodujący odtwarzanie niespodziewanych efektów dźwiękowych w panelu aktywacji misji przy sterowaniu klawiaturą i myszką.
 • Podczas zakupu kilku darmowych lam gra nie będzie już pokazywać 0 V-dolców, jeśli gracz faktycznie ma ich więcej.
 • Usunięto błąd powodujący, że powiadomienie o głosowaniu czasem pokazywało nieprawidłowe informacje.
 • Usunięto błąd sprawiający, że opcja aktywacji misji czasami pokazywała nieprawidłowy okres czasu.
 • Usunięto błąd powodujący znikanie kursora myszy po kliknięciu na pewne elementy widżetu aktywacji misji.

Wydajność

 • Poprawiono renderowanie niewielkich obiektów świata gry na bardzo dużej odległości.

Dźwięk

Poprawki błędów

 • Usunięto błąd czasami powodujący przerwanie muzyki w menu.
 • Usunięto błąd sprawiający, że odgłosy ogniska czasami nakładały się na siebie nawzajem.

Macie problem z instalacją aktualizacji, logowaniem się do gry lub zawieszaniem się Fortnite? Pomoc czeka.